Kraj

Z szabelką na brzozę

Panowie, czy nadal uważacie, że Ameryka osłoni was przed konsekwencjami każdej awantury, którą wywołujecie z sąsiadami, i każdej niegodziwości, którą popełniacie w polityce wewnętrznej?

Podczas posiedzenia senackiej komisji gospodarki kompetentni wiceministrowie rzeczowo tłumaczyli historię sporu o transgraniczne oddziaływanie kopalni Turów oraz planowane z Czechami wspólne przedsięwzięcia, które mają skłonić sąsiadów do wycofania pozwu. W tym samym czasie reżimowe media zagrzewały do krucjaty przeciwko TSUE i wskazywały rodzimych wrogów, którzy widzą jakąkolwiek rację po stronie czeskiej. Dość typowe zachowanie naszej neosarmackiej władzy: zawadiackie wygrażanie całemu światu sprzężone z nieporadnością w świecie realnym.

Polityka 23.2021 (3315) z dnia 31.05.2021; Komentarze; s. 8
Reklama

Czytaj także

Ludzie i style

Wszechobecny Krzysztof Stanowski. Jak wyjaśnić ten fenomen?

Wyrósł najwyraźniej na pierwszego dziennikarza w Polsce, którego koniecznie trzeba przekonać do swoich racji. Bo można się ze Stanowskim nie zgadzać, ale „trzeba go szanować”.

Katarzyna Czajka-Kominiarczuk
13.06.2021