Polityka. Dajemy pełny obraz.

Czytaj, słuchaj, odkrywaj świat!

Subskrybuj
Kraj

Nie będą nam sądzić w obcych językach

Igraszki PiS z unijnym Trybunałem

Sądownictwo, które nie spełnia unijnych standardów niezależności będzie wykluczane z obrotu prawnego. Nasze polskie spory z zagranicznymi podmiotami nie będą rozstrzygane przez polskie sądy. Sądownictwo, które nie spełnia unijnych standardów niezależności będzie wykluczane z obrotu prawnego. Nasze polskie spory z zagranicznymi podmiotami nie będą rozstrzygane przez polskie sądy. Max Skorwider
Z odpowiedzi rządu udzielonej Komisji Europejskiej wynika, że władza nie zamierza słuchać się TSUE. Rząd powołuje się na to, że sądy konstytucyjne innych państw też kwestionują wyroki unijnego Trybunału. Tak bywa. Jednak są fundamentalne różnice, które czynią działania PiS bezprecedensowymi.
„TSUE nie ocenia organizacji wymiaru sprawiedliwości, tylko minimalne warunki jego funkcjonowania” – zauważa prof. Marek Safjan.Robert Gardziński/Forum „TSUE nie ocenia organizacji wymiaru sprawiedliwości, tylko minimalne warunki jego funkcjonowania” – zauważa prof. Marek Safjan.

Rząd w stanowisku wysłanym do Komisji Europejskiej zapowiedział wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o uchylenie tymczasowego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej: że orzeczenia tymczasowe TSUE dotyczące wymiaru sprawiedliwości wydawane są z przekroczeniem kompetencji TSUE i są sprzeczne z polską konstytucją. Rząd argumentuje, że „[konstytucja] jest w Polsce najwyższym prawem, a jej nadrzędność nad ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi wynika także z zasady suwerenności narodu, ustanowionej w art.

Polityka 35.2021 (3327) z dnia 24.08.2021; Polityka; s. 22
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie będą nam sądzić w obcych językach"
Reklama

Czytaj także

Historia

Od SB do NATO i UE

Książka amerykańskiego dziennikarza Johna Pomfreta pokazuje, jak po 1989 r. solidarnościowe władze z pomocą byłych szpiegów SB otworzyły nam drzwi na Zachód.

Grzegorz Rzeczkowski
17.01.2022