Kraj

Polska okupacja narodowa

Mizerski na bis

Moim zdaniem najlepszym wyjściem byłoby rozszerzenie stanu wyjątkowego na całą Polskę.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią minister spraw wewnętrznych uzasadnił bardzo jasno: „Chcemy, żeby nie znajdowały się tam osoby, które nie mają żadnego uzasadnienia do tego, żeby się tam znajdowały”. Chodzi nie tylko o grupę uchodźców, która w sposób nieuzasadniony przybyła na naszą granicę i próbowała prosić o azyl, ale przede wszystkim o osoby,w takie jak dziennikarze, prawnicy, wolontariusze organizacji pomocowych oraz posłowie i posłanki opozycji, które – próbując nieść pomoc uchodźcom – bez żadnego uzasadnienia znalazły się tam, gdzie w opinii ministra miały się nie znajdować.

Polityka 38.2021 (3330) z dnia 14.09.2021; Felietony; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "Polska okupacja narodowa"
Reklama

Czytaj także

Pomocnik Historyczny

Przyczyny powstania III Rzeszy

Upadek pierwszej niemieckiej demokracji, Republiki Weimarskiej, był niemal zaprogramowany przez wydarzenia wewnętrzne i międzynarodowe. Demokracja ta powstała z niezaakceptowanej klęski w Wielkiej Wojnie. Kontestowano ją na prawicy i lewicy.

Jerzy Holzer
21.09.2021