„Polityka”. Pilnujemy władzy, służymy czytelnikom.

Prenumerata roczna taniej o 20%

OK, pokaż ofertę
Kraj

Puchatek w pułapce

Pat w Trybunale Julii Przyłębskiej trwa

Julia Przyłębska Julia Przyłębska TVN24

Jak było do przewidzenia, Trybunał Julii Przyłębskiej znowu nie wydał wyroku w sprawie wniosku premiera o uznanie, że polskie prawo ma pierwszeństwo przed unijnym. Tym razem uzasadnieniem odroczenia rozprawy była potrzeba przygotowania się sędziów do zadawania pytań stronom. To wyjaśnienie ośmiesza sędziów i obniża autorytet Trybunału – jeśli to jeszcze możliwe. Ale jest raczej pretekstem niż powodem. Problem bowiem w tym, że Trybunał Przyłębskiej orzec nie może, bo cokolwiek orzeknie – będzie źle.

Jeśli orzeknie zgodnie z wnioskiem premiera, nadzieja na rychłe pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy jeszcze bardziej się oddali, bo oznaczałoby to wypowiedzenie posłuszeństwa prawu unijnemu. Jeśli orzeknie wbrew wnioskowi premiera, będzie to upokorzenie szefa rządu. Puchatek z Prosiaczkiem zbudowali pułapkę na słonia i sami się w nią złapali.

Wyrok zgodny z wolą Mateusza Morawieckiego oznaczałby, że to Trybunał Julii Przyłębskiej, a nie Trybunał Sprawiedliwości UE jest sądem ostatniego słowa w sprawie stosowania w Polsce prawa Unii. Jeśli TSUE orzeknie, że jakieś polskie prawo lub/i praktyka jego stosowania (jak to miało miejsce w lipcowym wyroku dotyczącym postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów) jest niezgodne z prawem Unii, wtedy Trybunał Przyłębskiej powie, że to prawo jest zgodne z polską konstytucją, a to ona ma w Polsce pierwszeństwo. Zatem wyrok TSUE jest z polską konstytucją niezgodny i nie może być wykonywany. Trybunał Przyłębskiej nie może usunąć z obrotu prawnego orzeczeń TSUE, więc polscy sędziowie broniący praworządności będą się do nich stosować – ostatnio zrobili to sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego, uchylając postanowienie wydane przez neosędziego z powodu niewłaściwej obsady sądu. Polscy sędziowie nie uznaliby – gdyby zapadł – ważności wyroku Trybunału Przyłębskiej, bo sprawę rozpatruje pełen skład, z dublerami.

Polityka 40.2021 (3332) z dnia 28.09.2021; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7
Oryginalny tytuł tekstu: "Puchatek w pułapce"
Reklama