Kraj

Ciche Wody

Chaos w Wodach Polskich trwa od dawna

Szef Wód Polskich Przemysław Daca. Szef Wód Polskich Przemysław Daca. Lech Muszyński / PAP
„Wody Polskie – chaos u podstaw” – tak swój raport o tej instytucji zatytułowała w 2020 r. NIK.

Nikt nie ostrzegł ludzi. PiS odebrał samorządom kompetencje, powołał Wody Polskie – teraz boleśnie doświadczamy, czym jest centralizacja” – pomstowała na niespieszną reakcję wobec katastrofy ekologicznej na Odrze marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstało w 2018 r. właśnie po to, by ułatwiać zarządzanie w podobnych sytuacjach, odpowiadając na co dzień za wydawanie zgód wodnoprawnych, w tym szczególnie na korzystanie z wód (podczas gdy WIOŚ i GIOŚ są organami inspekcji ochrony środowiska, które mają obowiązek przeprowadzać monitoring wód oraz kontrole interwencyjne). Nowa, scentralizowana instytucja przejęła zadania samorządów i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz siedmiu regionalnych zarządów zajmujących się gospodarowaniem wodami. Na eksponowanych stanowiskach zasiadają ludzie z politycznego nadania – np. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie kieruje Marek Duklanowski, wieloletni radny PiS.

„Wody Polskie – chaos u podstaw” – tak swój raport o tej instytucji zatytułowała w 2020 r. NIK i jest to określenie wiele mówiące o stylu, w jakim Wody są zarządzane. „Bez wystarczających środków finansowych, bez dostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników, bez właściwej koordynacji procesu przejmowania zadań i majątku od samorządów oraz z zaniedbaniami w zarządzaniu. Tak według Najwyższej Izby Kontroli przebiegał proces tworzenia i organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co miało niekorzystny wpływ na ponaddwuletnie funkcjonowanie tej instytucji” – pisano w raporcie pokontrolnym. Chaos w tej instytucji był tak duży, że nawet po ponad dwóch latach od jej utworzenia prezes Wód Polskich wciąż nie dysponował informacjami o liczbie przejętych nieruchomości gruntowych, budynków oraz urządzeń należących do Skarbu Państwa.

Polityka 35.2022 (3378) z dnia 23.08.2022; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7
Oryginalny tytuł tekstu: "Ciche Wody"
Reklama