Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Wyrok na wyrok

Problemem legalności wyboru neosędziów zajmie się TSUE i SN. Czeka nas wojna na orzeczenia. Problemem legalności wyboru neosędziów zajmie się TSUE i SN. Czeka nas wojna na orzeczenia. Shutterstock

PiS coraz bardziej utwierdza nas, ale też siebie, że nie potrzebujemy pieniędzy z KPO. Trybunał w Strasburgu wydał w minionym tygodniu wyrok w sprawie legalności zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna: zawieszenie było represją i orzekł je organ, który nie jest sądem. Rząd zaś ogłosił, że nie ma zamiaru wypłacać sędziemu zasądzonego zadośćuczynienia (30 tys. euro). Ale ten wyrok ma przede wszystkim znaczenie dla oceny prawomocności działań nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, w której większość składu stanowią neosędziowie.

A w tym tygodniu będziemy mieli wojnę na orzeczenia w sprawie legalności neosędziów. TSUE na 13 października wyznaczył ogłoszenie wyroku w sprawie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Najwyższy dotyczącego działalności banku. W składzie, który je zadał, są neosędziowie. Czy Trybunał odpowie na nie, czy odmówi, bo nie pochodzi ono od prawidłowo obsadzonego sądu?

A tu na wokandzie SN znienacka pojawiła się sprawa, w której ma zapaść kontrwyrok dotyczący legalności neosędziów. Właściwie wyrok uprzedzający, bo sprawę wyznaczono na 11 października. Najwyraźniej władza spodziewa się, że TSUE uzna neosędziów za niesędziów, wiec wyrok SN ma być pierwszy i – oczywiście – ważniejszy.

A będzie on wynikiem odpowiedzi TSUE na pytanie prejudycjalne w sprawie ze skargi sędziego Waldemara Żurka. TSUE odpowiedział na nią rok temu. Odpowiedź szła w kierunku uznania, że neosędziowie nie dają gwarancji bezstronności, bo zostali wskazani przez upolityczniony organ (neoKRS). Od roku SN nie wydaje wyroku realizującego tę odpowiedź, bo I prezes SN Małgorzata Manowska i prezeska Izby Cywilnej Małgorzata Misztal-Konecka zabrały akta i zmieniły skład sądzący, dodając do niego neosędziów, którzy teraz są w większości.

Zobaczymy, jaki będzie wynik tego pojedynku.

Polityka 42.2022 (3385) z dnia 11.10.2022; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9
Reklama