Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Wyrok na Lasy

Wzdłuż leśnych dróg piętrzą się stosy pni drzew przygotowanych do transportu. Wzdłuż leśnych dróg piętrzą się stosy pni drzew przygotowanych do transportu. Tomasz Paczos / Fotonova

Polska przegrała sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej: obywatele – a więc i organizacje ekologiczne – mają prawo skarżyć do sądu plany urządzania lasów (tzw. PUL-e), dokumenty, w których Lasy Państwowe określają, ile drzew wytną na danym obszarze. A rąbią na potęgę. Widzimy to wszyscy – w Puszczach Białowieskiej, Knyszyńskiej, ale i w podmiejskich lasach. Wzdłuż leśnych dróg piętrzą się stosy pni drzew przygotowanych do transportu. Rosną dochody Lasów Państwowych. Wyrok Trybunału oznacza szansę na zatrzymanie nadmiernej eksploatacji.

Wszyscy pamiętają wycinki w Puszczy Białowieskiej przed kilku laty: na gigantyczną skalę, przy pomocy harwesterów. – Wspólnie z rzecznikiem praw obywatelskich w Wojewódzkim, a następnie Naczelnym Sądzie Administracyjnym chcieliśmy chronić Puszczę Białowieską przed masową wycinką – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. – Ale okazało się to niemożliwe z uwagi na brak prawnej możliwości zaskarżenia decyzji ministra Szyszki. Udało się dopiero po zaskarżeniu działań ministra do TSUE. Ale zanim zapadł wyrok, w którym Trybunał zagroził Polsce wysokimi grzywnami, wycięto z puszczy aż 200 tys. m sześc. drzew. – Teraz, dzięki wyrokowi, który potwierdza prawo obywateli do zaskarżania decyzji Lasów Państwowych do polskich sądów, już nigdy nie dopuścimy do wycinek podobnych do tych, jakie miały miejsce w Puszczy Białowieskiej wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – mówi Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Polskie władze decyzje Lasów Państwowych uczyniły niezaskarżalnymi, zakładając, że żadne działanie leśnika nie szkodzi przyrodzie. – W 2017 r. wprowadzono przepis, który określał, że prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z ustalanymi przez ministra środowiska tzw.

Polityka 11.2023 (3405) z dnia 07.03.2023; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9
Reklama