Kraj

Rada Polskich Mediów apeluje o działania na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta

Andrzej Poczobut Andrzej Poczobut Rafal Malko / Agencja Wyborcza.pl
Rada Polskich Mediów, nowo powstała organizacja zrzeszająca redaktorki i redaktorów naczelnych największych polskich mediów, opublikowała dziś uchwałę w obronie uwięzionych na Białorusi dziennikarzy.

To pierwsza uchwała Rady Polskich Mediów. Przekazujemy jej treść:

Uwolnić Andrzeja Poczobuta

Rada Polskich Mediów apeluje do marszałka Sejmu i marszałek Senatu o podjęcie działań na każdym możliwym polu, w tym w organizacjach międzynarodowych i na forum Unii Europejskiej, w celu uwolnienia Andrzeja Poczobuta oraz innych dziennikarek i dziennikarzy polskich mediów skazanych na kary więzienia na Białorusi.

Nie ma wolności bez wolnych mediów. Nie ma wolnej Białorusi bez dziennikarzy pracujących bez obawy o własne życie i zdrowie.

Rada Polskich Mediów wyraża podziw i szacunek dla wszystkich dziennikarzy pracujących na Białorusi w skrajnie trudnych warunkach opresyjnego państwa.

Uchwała wyraża stanowisko wszystkich członków Rady Polskich Mediów.

Bartosz Węglarczyk, przewodniczący Rady Polskich Mediów

Ochrona wolności słowa

Radę Polskich Mediów powołali redaktorzy naczelni i redaktorki naczelne ponad 20 redakcji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych, w tym tygodnika „Polityka”. Celem działania Rady jest przede wszystkim ochrona wolności słowa, podnoszenie i upowszechnianie standardów zawodowych i etycznych dziennikarstwa, inicjowanie i opiniowanie rozwiązań legislacyjnych w obszarze funkcjonowania mediów oraz swobody i ochrony wykonywania zawodu dziennikarza.

Inicjatywa jest otwarta na kolejne redakcje. Członkami Rady Polskich Mediów mogą zostać redaktorzy naczelni, redaktorki naczelne oraz ich zastępcy każdego medium zarejestrowanego i wydawanego w Polsce, jeśli podzielają wartości i cele działalności Rady. Spotkanie założycielskie Rady odbyło się 10 października 2023 r.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama