Felietony Ludwika Stommy

Dym z Kumejek

Do starcia powstańców kozackich Pawła Pawluka z wojskami Rzeczpospolitej pod buławą hetmana polnego Mikołaja Potockiego doszło 16 grudnia 1637 r. pod Kumejkami. Okoliczni chłopi ukraińscy (przez Sienkiewicza i szlachtę ówczesną zwani „czernią” w odróżnieniu od „chamów”, czyli chłopów polskich) sprzyjali oczywiście Kozakom. Kiedy więc tabor, którym posuwali się powstańcy, zatrzymał się na pobliskich polach, zdobyli się na heroiczny gest i podpalili własną wieś na najbliższych tyłach oddziałów polskich.

Polityka 34.2012 (2871) z dnia 22.08.2012; Felietony; s. 88
Reklama