Kultura

Przywrócić ofiarom twarze

„Przy Planty 7/9”: pogrom kielecki na kinowym ekranie

„Centralną sprawą pogromu jest to, że zginęli ludzie i ponieśli śmierć na polskiej ziemi, z ręki Polaków”. „Centralną sprawą pogromu jest to, że zginęli ludzie i ponieśli śmierć na polskiej ziemi, z ręki Polaków”. materiały prasowe
Rozmowa z Michałem Jaskulskim, współreżyserem „Przy Planty 7/9”, nowego filmu dokumentalnego o pogromie kieleckim.
Michał JaskulskiGrażyna Makara/Tygodnik Powszechny Michał Jaskulski

Piotr Pęziński: – Historia pogromu na Żydach w Kielcach w 1946 r. to wciąż bardzo tajemnicza sprawa. Miał pan ambicję rozwiązania tej zagadki?
Michał Jaskulski: – To ciekawe, że ilekroć rozmawiam z kimś o tym filmie, jestem pytany o mój stosunek do prowokacji. Gdyby zdarzył się cud i otworzyłyby się na przykład archiwa moskiewskie, i tam – załóżmy – znalazłyby się dokumenty wyjaśniające okoliczności sprawy, to oczywiście byłbym bardzo zainteresowany opiniami historyków.

Reklama

Czytaj także

Świat

Za zamkniętymi drzwiami brexitu

Zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wygrali referendum w 2016 r., choć początkowo żaden sondaż nie dawał im szans powodzenia. Dokonali tego dzięki technologii pierwotnie zaprojektowanej dla branży reklamowej, kilku osobom dysponującym paroma milionami funtów i dzięki wojskowym metodom manipulacji opinią publiczną.

Maciej Okraszewski
16.04.2019
Reklama