Kultura

Przywrócić ofiarom twarze

„Przy Planty 7/9”: pogrom kielecki na kinowym ekranie

„Centralną sprawą pogromu jest to, że zginęli ludzie i ponieśli śmierć na polskiej ziemi, z ręki Polaków”. „Centralną sprawą pogromu jest to, że zginęli ludzie i ponieśli śmierć na polskiej ziemi, z ręki Polaków”. materiały prasowe
Rozmowa z Michałem Jaskulskim, współreżyserem „Przy Planty 7/9”, nowego filmu dokumentalnego o pogromie kieleckim.
Michał JaskulskiGrażyna Makara/Tygodnik Powszechny Michał Jaskulski

Piotr Pęziński: – Historia pogromu na Żydach w Kielcach w 1946 r. to wciąż bardzo tajemnicza sprawa. Miał pan ambicję rozwiązania tej zagadki?
Michał Jaskulski: – To ciekawe, że ilekroć rozmawiam z kimś o tym filmie, jestem pytany o mój stosunek do prowokacji. Gdyby zdarzył się cud i otworzyłyby się na przykład archiwa moskiewskie, i tam – załóżmy – znalazłyby się dokumenty wyjaśniające okoliczności sprawy, to oczywiście byłbym bardzo zainteresowany opiniami historyków.

Polityka 28.2016 (3067) z dnia 05.07.2016; Kultura; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Przywrócić ofiarom twarze"
Reklama

Czytaj także

Kraj

Szkoła bardzo szkodzi. Uczniom, demokracji, światu

Rozmowa z dr. Mikołajem Marcelą o fatalnych skutkach kultywowania XIX-wiecznej formuły szkoły, wychowywaniu do autorytaryzmu i o tym, jak można to zmienić.

Jacek Żakowski
18.09.2021