Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kultura

Przywrócić ofiarom twarze

„Przy Planty 7/9”: pogrom kielecki na kinowym ekranie

„Centralną sprawą pogromu jest to, że zginęli ludzie i ponieśli śmierć na polskiej ziemi, z ręki Polaków”. „Centralną sprawą pogromu jest to, że zginęli ludzie i ponieśli śmierć na polskiej ziemi, z ręki Polaków”. materiały prasowe
Rozmowa z Michałem Jaskulskim, współreżyserem „Przy Planty 7/9”, nowego filmu dokumentalnego o pogromie kieleckim.
Michał JaskulskiGrażyna Makara/Tygodnik Powszechny Michał Jaskulski

Piotr Pęziński: – Historia pogromu na Żydach w Kielcach w 1946 r. to wciąż bardzo tajemnicza sprawa. Miał pan ambicję rozwiązania tej zagadki?
Michał Jaskulski: – To ciekawe, że ilekroć rozmawiam z kimś o tym filmie, jestem pytany o mój stosunek do prowokacji. Gdyby zdarzył się cud i otworzyłyby się na przykład archiwa moskiewskie, i tam – załóżmy – znalazłyby się dokumenty wyjaśniające okoliczności sprawy, to oczywiście byłbym bardzo zainteresowany opiniami historyków. Natomiast wyjaśnienie tego nic nie zmienia w stosunkach polsko-żydowskich.

Dlaczego?
Centralną sprawą pogromu jest to, że zginęli ludzie i ponieśli śmierć na polskiej ziemi, z ręki Polaków. Nasz dzisiejszy stosunek do tego wydarzenia jest najważniejszą rzeczą. Chodzi o zwykłą troskę o drugiego człowieka. Umieć współczuć, próbować zrozumieć ból, okazać współczucie. To jest to coś, co zmienia relacje Polaków i Żydów. Pamiętam różne rozmowy na temat Marszów Pamięci w Kielcach. I różne opinie ludzie na ten temat głosili – że to takie rozpamiętywanie, taka polityka wstydu. A to nieprawda.

No, ale wygląda na to, że ten temat wciąż jest drażliwy. Wielu denerwuje się, gdy to jest przypominane…
Nikt nie lubi, gdy przodków, którym zawdzięczasz życie, których kochasz, ktoś wskazuje jako złoczyńców. Żeby zrozumieć tę tragedię, trzeba się zanurzyć w tamten czas. Kiedy wyobrazisz sobie Polaka, dla którego Żyd stanowi zagrożenie, bo pomoc Żydowi grozi śmiercią całej rodziny, całą tę zmasowaną nazistowską odczłowieczającą Żydów propagandę, to te klocki zaczynają się jakoś układać.

Polityka 28.2016 (3067) z dnia 05.07.2016; Kultura; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Przywrócić ofiarom twarze"
Reklama