„Polityka” prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kultura

Polaków portret nowy?

„#dziedzictwo” w Muzeum Narodowym w Krakowie

Leszek Sobocki, „Solidarność znaczek II” Leszek Sobocki, „Solidarność znaczek II” Pracownia Fotograficzna MNK / Muzeum Narodowe w Krakowie
Tytuł wystawy „#dziedzictwo”, otwartej w Muzeum Narodowym w Krakowie, kojarzy się z typowym zwiastunem filmowym – zapowiada więcej, niż ostatecznie otrzymujemy.
Srebrny denar Bolesława ChrobregoPracownia Fotograficzna MNK/Muzeum Narodowe w Krakowie Srebrny denar Bolesława Chrobrego

Rozbudzone apetyty widzów mają swoje uzasadnienie. Przede wszystkim pobudza je nieuchronne skojarzenie z inną wystawą, która miała miejsce w tym samym muzeum przed prawie 40 laty – „Polaków portret własny”, czyli wielką ekspozycją, o której pisano, że „zmieniła wyobrażenie rodaków o sobie”. Tam także chodziło o tożsamość i samoidentyfikację budowaną w oparciu o narodowe dziedzictwo.

Zresztą organizatorzy obecnej wystawy wręcz zachęcają do porównań. W holu zawieszono zdjęcia obrazujące tamtą ekspozycję, a w katalogu znaleźć można wiele odwołań do „Portretu”. Teoretycznie należy pochwalić za szukanie takiego powinowactwa. Bo głęboka, powszechna i krytyczna, historyczno-artystyczna refleksja nad naszym dziedzictwem bardzo by się dziś Polakom przydała. Mogłaby stanowić ważny głos w czasach, gdy strony polsko-polskiej wojny coraz bardziej nerwowo wyszarpują sobie nawzajem narodowe symbole, a różne fragmenty spuścizny bezwstydnie wykorzystuje się do doraźnych, politycznych celów.

Niestety, wydaje się, że szansa nie została w pełni wykorzystana. Nie wiem, czy twórcy wystawy się wystraszyli, nie potrafili udźwignąć, czy uznali za niepotrzebne zajęcie wyrazistego stanowiska na temat tego, czym jest dziedzictwo w realiach współczesnej Polski. Trudno z ekspozycji odczytać, na jakich elementach przeszłości powinniśmy budować tożsamość, a jakie utraciły swą moc. Ani też, co z historii może być ważne wobec wyzwań XXI w. Ba, trudno nawet ustalić, czy ta wystawa próbuje odtworzyć podstawowy kanon dziedzictwa obecny w społecznej świadomości, czy też pragnie zaproponować własny, nowy kanon.

Geografia, język, obywatele i rytuały

Najważniejszym łącznikiem obecnej wystawy z jej historycznym protoplastą jest rozmach.

Polityka 26.2017 (3116) z dnia 27.06.2017; Kultura; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Polaków portret nowy?"
Reklama