Książki

Zrozumieć Niemcy

Spory o polską germanistykę

Alegoria Germanii w pozie wojowniczej. Miesiąc po wybuchu I wojny światowej namalował Friedrich August von Kaulbach Alegoria Germanii w pozie wojowniczej. Miesiąc po wybuchu I wojny światowej namalował Friedrich August von Kaulbach Wikipedia
Spotkanie 1700 germanistów z całego świata w salach UW to dobra okazja, by przyjrzeć się, co Polacy robią dla germanistyki i co ona daje Polakom.

Europejskie filologie nie są już – na szczęście – świątyniami narodowej tożsamości, jakimi były w XIX w. A profesorowie literatury nie są ani kapłanami narodowych sensów, ani sternikami życia literackiego. Nie rozstrzygają wielkich ideologicznych debat wokół powieści totalnej, realizmu mieszczańskiego, new historicism, nouveau roman czy postmodernizmu. Nie są też papieżami literatury, jakimi w powojennych Niemczech byli choćby Hans Mayer czy Joachim Kaiser, a u nas Kazimierz Wyka, Jan Błoński czy jeszcze niedawno Maria Janion, których eseje publikowane w prasie byłyby namaszczeniem nowych nurtów czy autorów.

Tamta literacka opinia publiczna już nie istnieje. Rozpadają się tradycyjne hierarchie pisarskie. Pogruchotane zostały narodowe kanony literackie. A demokratyzacja uczelni i spłaszczenie programów nauczania nałożyły się na rewolucję elektroniczną w mediach. Na studia humanistyczne przychodzi pokolenie Wikipedii, mało obyte z analizą klasycznych tekstów i lekturą kilkusetstronicowych prac z teorii literatury (szerzej piszemy o tym na s. 80).

Na ten swoisty analfabetyzm narzekali podczas dyskusji w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego profesorowie z Niemiec, Polski, Indii i Turcji. Ale – jak wynika z dramatycznego apelu Stanisława Bortnowskiego, opublikowanego w „Kwartalniku Polonistycznym” – nie są to lamenty wyłącznie germanistów. Tyle że w Niemczech spór wokół kryzysu niemieckiej nauki toczy się od lat w prasie codziennej i tygodniowej. Winnych szuka się w ewolucji elektronicznej, ale i w rewolcie młodzieżowej 1968 r., która obalała autorytety i dyskredytowała solidne mieszczańskie wykształcenie. W efekcie – alarmował w „Die Zeit” Ulrich Greiner – żadnego kryzysu germanistyki nie ma, ponieważ „nie ma już germanistyki... germanistyka poszła na emigrację do kulturoznawstwa i literaturoznawstwa porównawczego, zapewniła sobie poklask uprawianiem nauki o mediach i komunikacji społecznej, oferując szkółki pisania, gender studies, analizę filmów i posługiwanie się komputerem...”.

Bankructwo humanistyki?

Germanistyka, polonistyka czy inne neofilologie na pierwszy rzut oka mają się dobrze. Studentów aż w nadmiarze. Dorobek – sądząc po liczbie referatów, prac magisterskich i doktorskich – nie byle jaki. A jednak krakowski „Znak” alarmował w październiku z powodu „bankructwa humanistyki”. Studenci nie potrafią czytać i analizować tekstów, przyjmując tylko te przekonania polityczne, religijne czy społeczne autora, które sami podzielają. Zaś Homera, Arystotelesa, Szekspira czy Dostojewskiego uważają za przestarzałych.

Inspiracją dla „Znaku” była książka amerykańskiego germanisty Johna M. Ellisa „Literatura utracona. Programy społeczne a rozkład humanistyki”. Ale w debacie redakcyjnej jedynie sędziwy Henryk Markiewicz przestrzegał przed ponownym nadużywaniem nauk humanistycznych w służbie kolejnych ideologii. Nauki humanistyczne czy, jak mówią Niemcy, nauki „o duchu”, czyli istocie, najwyższych sensach spraw (Geisteswissenschaften) – dopiero pod koniec XIX i na początku XX w. stały się matecznikiem narodowych ideologii. Były fundamentem narodowej tożsamości państwa uzyskanego „krwią i żelazem”. W przypadku niemieckim w 1871, a w polskim – w 1918 r. I podsuwały mitograficzne uzasadnienie politycznych aspiracji.

Sto lat temu germanistyka uniwersytecka uważała się za strażnicę oporu przeciwko francuskiemu intelektualizmowi czy anglosaskiemu merkantylizmowi. Natomiast polonistyka czynnie uczestniczyła w dysputach o moralnych sensach polskich dziejów. Jeszcze w 2006 r. Tadeusz Drewnowski swe szkice o Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosławie Iwaszkiewiczu, Gombrowiczu, Witkacym, Ściborze-Rylskim i innych mógł zasadnie zatytułować „Porachunki z XX wiekiem”.

Po pierwszej dekadzie XXI w. trudno byłoby szkice o aktualnej produkcji literackiej zatytułować „Obrachunki z początkiem nowego wieku”. Choć tak wiele w niej science fiction i bezradnego szyderstwa z naszych czasów.

Krajobraz po bitwie

Po upadku wielkich utopii XX w., zarówno tych lewicowych, jak i prawicowych, humanistyka uniwersytecka zdaje się przypominać krajobraz po bitwie. Ponieważ niepodobna już wydawać sensownych sądów „o wszystkim”, więc pozostaje jedynie bycie lewicowym liberalnym konserwatystą – jak mawiał Kołakowski – oraz pisanie przyczynków, cząstkowych wyjaśnień, zarysów i hipotez.

Mimo że u nas całymi tygodniami toczą się spory o symbole, zasadnicze sensy polityki kryją się w kwestiach ekonomicznych i technicznych, a nie w obsługiwaniu historycznych uprzedzeń i pielęgnowaniu obrazu wroga. Ideolodzy naszej rewolucji konserwatywnej lat 2005–07 odwoływali się do wzorów II Rzeczpospolitej, Lech Kaczyński do sanacji, a Jarosław do endecji. A za programową zasadę swej polityki uznali nieufność wobec sąsiadów. „Jestem dumny, że nie znam żadnego Niemca” – mówił kandydat na prezydenta.

Równocześnie ideolodzy naszej rewolucji konserwatywnej nie ukrywali, że pociąga ich teoria niemieckiego filozofa prawa Carla Schmitta, który uważał, że istotą polityki nie jest partnerska kooperacja, lecz permanentna konfrontacja – dzielenie podmiotów politycznych na wrogów i przyjaciół. Konsekwencją odrzucenia zasady dialogu i współpracy była frontalna denuncjacja krytycznej inteligencji humanistycznej jako „łże-elit” i zamknięcie się w narodowej hagiografii.

Z dala od polityki

Nawet jeśli absolwenci germanistyki – Marek Cichocki, jako tłumacz filozofii politycznej Carla Schmitta, był przez pewien czas doradcą Lecha Kaczyńskiego – czynnie uczestniczyli w projektowaniu polityki zagranicznej IV Rzeczpospolitej, to germanistyka uniwersytecka tradycyjnie trzymała się z dala od bieżącej polityki. W czasach PRL zajmowały się nią silne ośrodki niemcoznawcze jak Instytut Zachodni w Poznaniu czy warszawski PISM. A obecnie także najróżniejsze grupy studyjne i fundacje.

Katedry neofilologii natomiast tradycyjnie kształciły przede wszystkim nauczycieli języków obcych, nie bardzo rozszerzając ich maturalną znajomość kultury polskiej, co w życiu zawodowym nie ułatwiało przejmowania roli „tłumaczy obrotowych” dwóch kultur. Kilku polskich profesorów literatury niemieckiej zdobyło uznanie międzynarodowe. Nieżyjący już Marian Szyrocki był jednym z najlepszych na świecie znawców niemieckiej literatury barokowej XVII w. Co nie znaczy, że znajomość poezji Andreasa Gryphiusa udało mu się zaszczepić także w polskiej świadomości literackiej.

Z polskich germanistów akademickich chyba jedynie Hubert Orłowski wywarł głębszy wpływ na krajowe debaty kulturalne, tradycyjnie zdominowane przez polonistów i historyków. W latach 70. jego „Literatura III Rzeszy” była odbierana jako ważne źródło poznania postaw w totalitaryzmie, a po 1989 r. jego znakomita „Polnische Wirtschaft” pokazała nam krzywe zwierciadło niemieckich stereotypów o Polsce od XVIII w. Poznański germanista znalazł doskonałego partnera w osobie Tomasza Szaroty, syna założycielki warszawskiej germanistyki prof. Elidy-Marii Szaroty, który swym wnikliwym „Niemieckim Michelem” pokazał polskiej opinii dzieje powstania niemieckiego autostereotypu – często w zderzeniu ze stereotypem Polaka.

Niewątpliwym wkładem polskiej germanistyki do kultury ogólnonarodowej było wychowanie grupy znakomitych tłumaczy: Jacka Burasa, Andrzeja Kopackiego, Jakuba Ekiera, Wojciecha Kunickiego czy Małgorzaty Łukasiewicz, którzy znaleźli oparcie w „Literaturze na świecie”, a jej numery niemieckie – w latach 70. i 80., jak choćby poświęcony Jüngerowi, były odkryciem dla polskiego środowiska literackiego.

Po przełomie 1989 r. co prawda wzrosło zainteresowanie Niemcami, ale równocześnie załamał się tradycyjny obieg opinii publicznej. Zniknęły tygodniki kulturalne, a wraz z kryzysem prasy więdnąć zaczęły także dodatki kulturalne do dzienników. I tak z niszowego germanistycznego periodyku media drukowane łatwiej wyławiają informacje o skandalizującym niemieckim bestsellerze szesnastolatki, niż o solidnej publikacji na temat niemieckiej odrębnej drogi w dziejach Europy czy o pułapkach niemieckiej kultury. Choć dzięki staraniom entuzjastów i finansowemu wsparciu – zwłaszcza Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – powstało mnóstwo wydawnictw nastawionych na tematykę polsko-niemiecką czy niemcoznawczą. Większość ma charakter lokalny: publikuje wspomnienia, utwory literackie i szkice historyczne związane z regionem.

Stomma patronem

Ale są też znaczące serie ponadregionalne, mające renomowanych opiekunów. Profesorowie germanistyki – Leszek Żyliński z Torunia i Edward Białek z Wrocławia – za patrona swej serii „Zrozumieć Niemcy” wybrali Stanisława Stommę, wznawiając eseje z 1980 r. „Czy fatalizm wrogości”. W tej serii od 2005 r. ukazało się dziewięć pozycji – w tym tak znanych autorów jak Anna Wolff-Powęska, Hubert Orłowski czy Kazimierz Wóycicki.

Natomiast dziekan polskich germanistów, niezmordowany Hubert Orłowski, jest wydawcą serii fundamentalnej dla każdego, kto nie chce powtarzać stereotypowych banałów o Niemcach i Niemczech, lecz zrozumieć, jakimi torami myśleli i myślą Niemcy o sobie. W jego „Poznańskiej Bibliotece Niemieckiej” w ciągu 14 lat ukazało się ponad 30 tomów, zarówno tak klasycznych dla rozwoju niemieckiej samowiedzy esejów, jak Norberta Eliasa „Rozważania o Niemcach”, jak i wybory szkiców Waltera Benjamina, Tomasza Manna, Gotfrieda Benna, Maxa Webera, Wolfa Lepeniesa, Reinhardta Kosellecka, Ernsta Troeltscha, M. Rainera Lepsiusa, a ostatnio Karla Schlögela.

To właśnie w tej serii ukazała się polska edycja tzw. kluczowych pojęć polsko-niemieckiego przenikania. I dzięki PBN polski czytelnik otrzymał antologie tekstów prezentujących główne nurty, jak ciągnący się przez dziesięciolecia spór o odrębną drogę Niemiec w dziejach Europy czy o niemieckie wizje Europy w XX w. W 1999 r. Wojciech Kunicki zrobił wśród naszych konserwatystów furorę, wydając teksty niemieckiej rewolucji konserwatywnej z lat 1918–33, z kolei w ubiegłym roku wydał wybór niemieckich tekstów o Śląsku, które aż się proszą o zderzenie z naszym mitem kresów, również tych zachodnich... Na dobrą sprawę każda z tych książek zaprasza do porównania z analogicznymi czy przeciwstawnymi zjawiskami u nas.

Niestety, rezonans tak wysokokalorycznych serii jest – przy obecnej strukturze mediów – niewielki. Nakłady również. Ale te książki są. Uśpione w bibliotekach będą jak znalazł, gdy humanistyka uniwersytecka przezwycięży swój kryzys. A dla tych, którzy na co dzień mają kontakty z zachodnimi sąsiadami, niejedna pozycja z poznańskiej serii może być przydatna już teraz. Nawet jeśli nasi politycy jeszcze nie mówią: To oczywista oczywistość, że właśnie przeczytałem książkę mego niemieckiego kolegi, a on moją...

Polityka 37.2010 (2773) z dnia 11.09.2010; Kultura; s. 70
Oryginalny tytuł tekstu: "Zrozumieć Niemcy"
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Nauka

Zaszczepieni też chorują. Dlaczego trzecia dawka jest niezbędna?

Coraz więcej osób wątpi w szczepionki przeciwko covid, skoro nawet po trzech dawkach przytrafia im się zakażenie. Czy zatem decyzję o szczepieniu przypominającym lepiej odłożyć do czasu, aż pojawią się skuteczniejsze preparaty?

Paweł Walewski
04.12.2021
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną