Książki

Nawróceni zbrodniarze

Recenzja książki: Jacek Leociak, „Zapraszamy do nieba. O nawróconych zbrodniarzach”

materiały prasowe
Ta wybitna książka wyrosła z fascynacji zjawiskiem nawróceń religijnych niektórych bestialskich morderców i nazistowskich ludobójców.

Ta wybitna książka wyrosła z fascynacji zjawiskiem nawróceń religijnych niektórych bestialskich morderców i nazistowskich ludobójców. Czy można uwierzyć w taką zmianę? Że oczyszczeni z potwornych grzechów „pójdą do nieba” w ślad za „dobrym łotrem”, któremu obiecał to na krzyżu Jezus? A jaką rolę odgrywają w tym „akuszerzy’” duchowni i świeccy, wierzący w skandal miłosierdzia Bożego? Jacek Leociak zadaje te pytania na podstawie tekstów, bo to teksty, a nie profilowanie psychologiczne, go interesują. Analizuje dokumenty kościelne i sądowe, książki i artykuły innych autorów na ten straszny temat, a nade wszystko prywatne listy, dzienniki i autobiografie spisane przez członków sekty Mansona, innych morderców, którzy ongiś zdobyli rozgłos, a nawet uznanie dzięki nawróceniu na chrześcijaństwo, najczęściej w wersji katolickiej.

Jacek Leociak, Zapraszamy do nieba. O nawróconych zbrodniarzach, Czarne, Wołowiec 2022, s. 332

Polityka 51.2022 (3394) z dnia 13.12.2022; Afisz. Premiery; s. 78
Oryginalny tytuł tekstu: "Nawróceni zbrodniarze"
Reklama