Książki

Fragment książki "Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego"

        Spis treści

  
 


Przedmowa do wydania polskiego ............. 9
Wstęp. Kryzys dramatu ..................... 13

Akcja ..................................... 25
Chór/chóralność ........................... 29
Cytat ..................................... 31
Dialog (kryzys dialogu) ................... 34
Didaskalia powieściowe .................... 38
Dosłowność ................................ 40
Dramat absolutny .......................... 41
Dramat sądowy ............................. 43
Dynamika .................................. 45
Epickość / epizacja ....................... 47
Fabuła(kryzys fabuły) ..................... 50
Forma krótka .............................. 55
Fragment /fragmentaryzacja/tranche de vie . 58
Gestus .....................................63
Głos .......................................65
Gra snów ...................................69
Ironia / humoryzm / groteska ...............71
Katartyczny (materiał) .....................73
Katastrofa .................................76
Komentarz .............................................. 78
Konflikt ............................................... 80
Konwersacja ............................................ 85
Materiał ............................................... 87
Metadramat ............................................. 90
Milczenie .............................................. 92
Mimesis (kryzys mimesis) ............................... 96
Monodram (polifoniczny) ............................... 100
Monolog ............................................... 102
Montaż i kolaż ........................................ 106
Ominięcie (strategie ominięcia) ....................... 110
Opowieść o życiu ...................................... 113
Optyka ................................................ 115
Oralność .............................................. 118
Parabola sceniczna .................................... 121
Piękne zwierzę (śmierć pięknego zwierzęcia) ........... 123
Poemat dramatyczny .................................... 125
Postać (kryzys postaci) ............................... 127
Postdramatyczność ..................................... 131
Potencjał sceniczny ................................... 133
Punkt widzenia / kierowanie uwagą widza / perspektywa . 135
Rapsodia .............................................. 139
Realizm ............................................... 142
Retrospekcja .......................................... 144
Rewia ................................................. 145
Rytm .................................................. 147
Satyra ................................................ 150
Scene a faire / scene a defaire ....................... 152
Statyczność ........................................... 153
Sztuka-pejzaż ......................................... 155
Tableau ............................................... 157
Teatr dokumentu ....................................... 159
Teatr intymny ......................................... 160
Teatr potencjalności .................................. 163
Teatralizm ............................................ 165
Teatralność ........................................... 165
Upowieściowienie ...................................... 169
Zwrot do adresata ..................................... 172

Bibliografia .......................................... 175
Autorzy haseł ......................................... 185
Od tłumaczy ........................................... 187
Indeks osobowy ........................................ 189

 

 

Ze "Wstępu"

 

Problem kryzysu formy dramatycznej podejmujemy w niniejszym Słowniku, omawiając składające się nań cztery główne kryzysy. Po pierwsze, kryzys fabuły, czyli jednocześnie braku i fragmentaryzacji akcji, dzięki któremu powstały takie odmiany współczesnej dramaturgii, jak dramat "fragmentu", dramat "materiału" czy dramat "dyskursu". Następnie kryzys postaci, która znikając, ustępując pola, uwalnia Figurę, wypowiadającego tekstu, głos. Kryzys dialogu, na koszt którego pojawia się taki teatr, gdzie konflikty wpisują się w samo sedno języka, słowa. I wreszcie kryzys relacji scena - widownia oraz towarzyszące mu postawienie pod znakiem zapytania samego tekstu i tekstocentryzmu.

 

Jean- Pierre Sarrazac

 

Reklama

Czytaj także

null
Żyjmy Lepiej

Lepie kraulem czy żabką? Co daje ruch w wodzie? I czy w basenie można tylko pływać

Dr Katarzyna Dzioban o tym, jakie korzyści przynosi człowiekowi ruch w wodzie i że nie musi on polegać tylko na pływaniu.

Teresa Olszak
28.07.2020
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną