Wystawy

Sacrum w nas

11. Triennale Sztuki Sacrum „Ja i Ty / Ja – Ono”

Katarzyna Kukuła, „Hula hop”, 2021 r. Katarzyna Kukuła, „Hula hop”, 2021 r. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Niech nikogo nie zmyli tytuł wystawy i bliskość jasnogórskiego klasztoru.

Niech nikogo nie zmyli tytuł wystawy i bliskość jasnogórskiego klasztoru. Triennale bardzo dalekie jest od tego, co się nam ze sztuką religijną kojarzy: dewocji, bezrefleksyjnego kultu, apoteozy, emocjonalnego i estetycznego kiczu oraz podobnych stanów ducha i sztuki. A trzeci człon nazwy Triennale Sztuki Sacrum dotyczy tym razem nas samych. Przede wszystkim relacji z innymi ludźmi, ale też z naturą i w ogóle z otaczającym światem. Sferą świętości staje się to, jaki jest nasz stosunek do innych, a ceremoniałem i obrzędami – codzienne życie. Nic więc dziwnego, że najwięcej miejsca poświęcono na wystawie sytuacji spotkania dwojga ludzi.

11. Triennale Sztuki Sacrum „Ja i Ty / Ja – Ono”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, do 17 grudnia

Polityka 47.2023 (3440) z dnia 14.11.2023; Afisz. Premiery; s. 81
Oryginalny tytuł tekstu: "Sacrum w nas"
Reklama