Nauka

Witajcie w antropocenie!

Nowa epoka w dziejach Ziemi

Najważniejszym śladem nowych czasów jest pluton
jako pozostałość opadu promieniotwórczego po licznych próbach termojądrowych. Na fot. test nuklearny na Polinezji Francuskiej. Najważniejszym śladem nowych czasów jest pluton jako pozostałość opadu promieniotwórczego po licznych próbach termojądrowych. Na fot. test nuklearny na Polinezji Francuskiej. Galerie Bilderwelt / Getty Images
Żyjemy w epoce człowieka. To czas, w którym ludzie zyskali moc kształtowania środowiska, a ślady tej aktywności już na zawsze pozostaną w warstwach geologicznych. Skutki tego zjawiska budzą wśród naukowców kontrowersje.
Za złe zmiany na Ziemi winy nie ponosi abstrakcyjna ludzkość, tylko człowiek działający w kapitalizmie, czyli konkretnym systemie społeczno-gospodarczym..shock/PantherMedia Za złe zmiany na Ziemi winy nie ponosi abstrakcyjna ludzkość, tylko człowiek działający w kapitalizmie, czyli konkretnym systemie społeczno-gospodarczym.

Stanowisko, by uznać nową epokę geologiczną, zostało przedstawione w Kapsztadzie 29 sierpnia podczas 35. Międzynarodowego Kongresu Geologicznego. Powstała po siedmiu latach pracy Grupy Roboczej ds. Antropocenu liczącej 35 uczonych. Podsumowując dotychczasową pracę, członkowie Grupy uznali, na drodze głosowania, że antropocen jest pojęciem znajdującym realne potwierdzenie w śladach geologicznych (34 głosy za, jeden nieobecny). Na pytanie, czy w takim razie należy rozpocząć procedurę formalizacji antropocenu, 30 osób odpowiedziało: tak, trzy się sprzeciwiły.

Polityka 37.2016 (3076) z dnia 06.09.2016; Nauka; s. 60
Oryginalny tytuł tekstu: "Witajcie w antropocenie!"

Czytaj także

Społeczeństwo

Krótkoterminowi turyści wysiedlają mieszkańców miast

Krótkoterminowy turysta już wysiedlił mieszkańców krakowskiej starówki. Teraz masowo rezerwuje Warszawę.

Edyta Gietka
29.08.2019