Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Nie/prawda, że

Obalamy mity świata (o kwarantannie, glifosacie i homeopatii)

Czas izolacji powinien być możliwie krótki, a jeśli musi się wydłużyć, to tylko w ekstremalnym przypadku. Czas izolacji powinien być możliwie krótki, a jeśli musi się wydłużyć, to tylko w ekstremalnym przypadku. Masha Raymers / Getty Images
Jak odróżnić fakty naukowe od alternatywnych? Agitację od popularyzacji? Jak dostrzec to, co istotne? Oto nasz sceptyczny przegląd odkryć i przykryć.
W 2016 r. Amerykanie wydali na tzw. medycynę komplementarną 30 mld dol.Matthew Zinder/Getty Images W 2016 r. Amerykanie wydali na tzw. medycynę komplementarną 30 mld dol.

/ szkodliwa izolacja

Kwarantanna nie pozostaje bez wpływu na psychikę

Rok 1127 – to wtedy po raz pierwszy użyto słowa, które będzie się ubiegać o miano jednego z najpopularniejszych w roku 2020. Podejrzanym o przenoszenie zarazy podróżnym przybywającym z Lewantu władze Wenecji nakazały pozostawać w odosobnieniu przez 40 dni (quaranta giorni). Jaki wpływ miała kwarantanna na psychikę osób nią objętych? Naukowcy z King’s College London tego przypadku wprawdzie nie badali, ale systemowo przyjrzeli się raportom o psychologicznych efektach przymusowej izolacji podczas ostatnich epidemii, m.in. SARS, eboli, H1N1, MERS. Wynik analizy opublikowanej w szanowanym magazynie „Lancet” jest jednoznaczny: negatywne konsekwencje kwarantanny są zauważalne, nierzadko długofalowe, mogą kłaść się cieniem depresji przez długie lata, poddane jej osoby zmagają się z zespołem stresu pourazowego. Dlatego brytyjscy naukowcy dają zalecenia na przyszłość: kluczowy jest możliwie szybki dostęp do jak najpełniejszej informacji – ludzie poddani kwarantannie muszą rozumieć sytuację, w której się znaleźli. Czas izolacji powinien być możliwie krótki, a jeśli musi się wydłużyć, to tylko w ekstremalnym przypadku. Obciążenie psychiki spowodowane jest przymusowym ograniczeniem wolności. Dobrowolna kwarantanna szkodzi mniej, a najmniej – podejmowana z pobudek altruistycznych. I tak właśnie państwowa służba zdrowia powinna uzasadniać jej sens.

***

/ akcja herbicyd

Glifosat znów wywołuje emocje, tym razem za sprawą akcji w Polsce

Od kilku tygodni w rozmaitych rodzimych mediach – od portali po gazety lokalne – pojawiają się niepokojące wiadomości z akcji społecznej grupy prywatnych osób (m.

Polityka 11.2020 (3252) z dnia 10.03.2020; Nauka; s. 63
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie/prawda, że"
Reklama