Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Polska Akademia Niezależności

Polska Akademia Niezależności? PAN wybrała nowego prezesa

Prof. Marek Konarzewski Prof. Marek Konarzewski Wojciech Wojtkielewicz/Kurier Poranny/Gazeta Współczesna/Polska Press / Getty Images
Nie będziemy się przejmować tym, że możemy się narazić którejś ze stron sporu politycznego – mówi prof. Marek Konarzewski, biolog i popularyzator nauki, wybrany właśnie na stanowisko prezesa Polskiej Akademii Nauk na lata 2023–26.
Pałac Staszica w Warszawie. Siedziba niektórych instytutów i Wydziału PAN.Adrian Grycuk/Wikipedia Pałac Staszica w Warszawie. Siedziba niektórych instytutów i Wydziału PAN.

Początki PAN do dziś stanowią źródło kontrowersji związanych z tą instytucją. Powstawała bowiem w szczycie stalinizmu (1951 r.) na gruzach dwóch zlikwidowanych wówczas przez władze PRL szacownych korporacji uczonych: Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Dodatkowo, w 1960 r., została przekształcona w mocno zbiurokratyzowaną rządową instytucję centralną, mającą sprawować ogólną pieczę nad nauką i zarządzającą siecią instytutów. Dopiero w latach 90. przywrócono Akademii pierwotny charakter, aczkolwiek jej krytycy zarzucają, że ów duch biurokratycznego urzędu centralnego nadal daje o sobie znać.

PAN składa się z trzech części. Pierwsza to korporacja uczonych licząca maksymalnie 350 osób. Każdy, kto chce do niej przystąpić, musi być wybitnym naukowcem i uzyskać poparcie co najmniej kilkorga jej członków. O przyjęciu w szeregi PAN decyduje w głosowaniu Zgromadzenie Ogólne.

Druga część Akademii składa się z 70 instytutów zajmujących się badaniami podstawowymi. Siedemnaście ma obecnie kategorię A+, czyli najwyższą z przyznawanych co cztery lata przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Trzecia część to Komitety PAN będące niezależnymi ciałami opiniotwórczymi i doradczymi. Stanowią reprezentację różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie (nie muszą należeć do Akademii) są wybierani przez przedstawicieli swoich dziedzin – np. fizyków, prawników, chemików.

Prezesa PAN wybiera Zgromadzenie Ogólne na czteroletnią kadencję (zgodnie ze statutem możliwe są dwie). Prof. Marek Konarzewski będzie 13. uczonym pełniącym tę funkcję.

MARCIN ROTKIEWICZ: – Zacznie pan w styczniu rządy w dość trudnych okolicznościach. Bieda znów zaczyna zaglądać naukowcom w oczy, szczególnie doktorantom żyjącym ze stypendiów.

Polityka 47.2022 (3390) z dnia 15.11.2022; Nauka ProjektPulsar.pl; s. 60
Oryginalny tytuł tekstu: "Polska Akademia Niezależności"
Reklama