Nauka

Ich Polska

Jaka będzie Polska po wyborach? Młodzi snują scenariusze. „Jest beznadziejnie, więc musi być lepiej”

Młodzi właściwie jednym głosem mówią źle o dzisiejszej władzy. Młodzi właściwie jednym głosem mówią źle o dzisiejszej władzy. Max Skorwider
Coraz gorętsze stają się pytania, co będzie z Polską po nadchodzących wyborach parlamentarnych. W którą stronę pójdzie? I co sądzą o tym młodzi ludzie?
Almanach 2023/2024, Fundacja Collegium Civitas,
Warszawa 2023.materiały prasowe Almanach 2023/2024, Fundacja Collegium Civitas, Warszawa 2023.

Od kilku lat odpowiedzi na trudne polityczne pytania szuka Concilium Civitas, skupiające kilkudziesięciu wybitnych uczonych i ekspertów, Polaków z pochodzenia, pracujących w ośrodkach akademickich na całym świecie. Dyskutują, konferują, piszą teksty, udzielają się publicznie w polskich mediach. Patronują też merytorycznie i, można powiedzieć, moralnie rozpisanemu konkursowi dla maturzystów, którzy w tym roku przedstawili swoje eseje na temat: „Moja Polska po wyborach 2023”.

Ukazały się dwa wydawnictwa, pod redakcją naszego kolegi redakcyjnego Jacka Żakowskiego, który koordynuje wszystkie te inicjatywy i aktywności. Pierwsze to tzw. Almanach – ten pierwotny, właściwy, grupujący 24 teksty szacownych uczonych, a drugie tzw. Młody Almanach, zawiera 20 wybranych i nagradzanych esejów maturzystów.

O ile w sposób oczywisty te eseje miały obowiązek skupiać się na Polsce, na rodzimej perspektywie, o tyle wypowiedzi profesorskie często osadzały polskie sprawy w szerszych kontekstach, prezentowały też nowe tendencje w naukach społecznych, nowe ujęcia i nowe badania.

Roi się od wątków, przykładów, nazwisk i przypisów, ale przecież autorzy już nie pierwszy raz wykazują umiejętność pisania jasnych, zrozumiałych zdań i atrakcyjnych analiz. Przykład jeden z wielu. W tekście poświęconym dzisiejszym elitom politycznym na Węgrzech i w Polsce Jan Pakulski (z Hobart) pisze o „spiralnym”, przyspieszonym rozkładzie tychże elit. „Im bardziej węgierskie i polskie elity cementują swoją władzę rządową – poprzez podsycanie podziałów, wykluczanie i kneblowanie krytyków, poszerzanie stronniczego nepotyzmu oraz pogłębianie w swojej polityce ideologicznych uprzedzeń – tym mniej skuteczne jest ich rządzenie, tym gorsze zarządzanie, tym wyższe koszty społeczno-gospodarcze i głębsza marginalizacja w UE.

Polityka 35.2023 (3428) z dnia 22.08.2023; Esej; s. 62
Oryginalny tytuł tekstu: "Ich Polska"
Reklama