Nauka

Drzwi do płci

Tranzycja dzieci. Co robić? Ekspertki dla „Polityki”: Słuchajmy ich, nie popychajmy w żadną stronę

„Do tranzycji społecznej nie potrzeba żadnego lekarza. Jeśli np. uczeń/uczennica prosi, żeby zwracać się do niego/niej imieniem niezgodnym rodzajowo z metryką, szkoła nie może żądać żadnych diagnoz czy zaświadczeń”. „Do tranzycji społecznej nie potrzeba żadnego lekarza. Jeśli np. uczeń/uczennica prosi, żeby zwracać się do niego/niej imieniem niezgodnym rodzajowo z metryką, szkoła nie może żądać żadnych diagnoz czy zaświadczeń”. Mirosław Gryń
Nawet 8 proc. nastolatków kwestionuje swoją płeć. W tej grupie są osoby transpłciowe. Nauka dopiero odkrywa medyczne aspekty tranzycji. Konieczna jest też spokojna edukacja zarówno dzieci, jak i dorosłych. Rozmowa z seksuolożką Anną Kępczyńską-Nyk i psycholożką Agnieszką Rynowiecką.
Dr n. med. Anna Kępczyńska-Nykmateriały prasowe Dr n. med. Anna Kępczyńska-Nyk

KATARZYNA CZARNECKA: – Będziemy rozmawiać o czymś, co w przestrzeni publicznej funkcjonuje jako tranzycja dzieci. Zdefiniujmy więc słowo „dzieci”.
ANNA KĘPCZYŃSKA-NYK: – W kontekście medycznym czy biologicznym kluczowa jest ocena etapu dojrzewania płciowego. Czyli rozwoju wtórnych cech płciowych pod wpływem hormonów płciowych, któremu towarzyszy ewolucja poznawcza, emocjonalna, socjalna. Ten proces nie zaczyna się i nie kończy u każdego w tym samym czasie – u dziewcząt między 8. a 13. rokiem życia, u chłopców między 9. a 14.

AGNIESZKA RYNOWIECKA: – W skrócie można powiedzieć, że dzieci to osoby, u których okres dojrzewania jeszcze się nie zaczął.

A.K.-N.: – Jakiekolwiek interwencje lekowe możemy zaś wszczynać u osób, u których dojrzewanie płciowe jest na wczesnych etapach (2. stopień wg skali Tannera). To czas na podawanie syntetycznego analogu gonadoliberyny (GnRH).

W jakim celu?
A.K.-N.: – Chodzi o to, żeby zapobiec rozwojowi cech płciowych będących źródłem dysforii, czyli dyskomfortu lub cierpienia wynikającego z rozbieżności między płcią metrykalną a tożsamością płciową. Czyli np. u transpłciowych kobiet zapobiec mutacji, u transpłciowych mężczyzn – rozwojowi piersi.

Kiedy zaczyna się częściowo nieodwracalna?
A.K.-N.: – Kiedy kontynuujemy analogi GnRH i jednocześnie indukujemy dojrzewanie, żeby uzyskać pożądane przez pacjenta cechy. Czyli podajemy hormony: transpłciowym dziewczętom estrogeny, a transpłciowym chłopcom testosteron w stopniowo zwiększanych dawkach. Według wytycznych Endocrine Society leczenie hormonalne można rozpoczynać ok. 16. roku życia, bo uważa się, że wówczas człowiek osiąga zdolność oceny konsekwencji swoich czynów.

Polityka 29.2024 (3472) z dnia 09.07.2024; Nauka ProjektPulsar.pl; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "Drzwi do płci"
Reklama