Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Tomasz Bilczewski

Dziedzina FILOLOGIA/LITERATUROZNAWSTWO, laureat 2010

Polityka.pl
32 lata, adiunkt na Wydziale Polonistyki, dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zajmuje się literaturoznawstwem porównawczym i translatologią, dyscyplinami, których historię i teoretyczne założenia opisał w książce „Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii”. Bada literaturę polską w międzynarodowych kontekstach, a także kulturową i społeczną rolę przekładu. Od lat jego wielką pasją jest nauczanie języka polskiego jako obcego. Doświadczenie akademickie zdobywał jako wykładowca Indiana University, Bloomington (2005–07) oraz w trakcie staży na uczelniach europejskich (m.in. University of Oxford, Sorbona, Leuven/Louvain). Wiele czasu poświęca tworzeniu nowych struktur akademickich i programów międzynarodowych: wraz z prof. Michałem Pawłem Markowskim współtworzył Katedrę Międzynarodowych Studiów Polonistycznych oraz Centrum Studiów Humanistycznych na UJ, pierwszy anglojęzyczny program doktorski tej uczelni oraz projekt międzynarodowego programu doktorskiego z dziedziny komparatystyki, kultury wizualnej i antropologii o nazwie Interzones, finansowany przez Unię Europejską i realizowany obecnie przez 16 uczelni z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Od 2010 r. w Wydawnictwie UJ współredaguje serię „Hermeneia”. Stypendysta The Tokyo Foundation, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Karoliny de Brzezie Lanckorońskiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Funduszu im. Karola Estreichera. W 2009 r. otrzymał Nagrodę Premiera za pracę doktorską. Niebawem pod jego redakcją ukaże się pierwsza w Polsce antologia tekstów poświęconych rozwojowi badań porównawczych w anglosaskiej kulturze akademickiej ostatnich dwóch dekad: „Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki”. Stypendium „Polityki” pozwoli mu kontynuować pracę nad książką, która dopełni obraz nowoczesnych badań porównawczych przedstawiony w dwóch opublikowanych już tomach, oraz nad nowymi, międzynarodowymi programami akademickimi dla studentów i doktorantów.

 

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną