Nagrody Naukowe

Krzysztof Książek

Dziedzina MEDYCYNA, laureat 2010

Polityka
34 lata, adiunkt na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Zajmuje się badaniami procesu starzenia na poziomie komórkowym. W szczególności jego zainteresowania dotyczą zależności pomiędzy starzeniem się a rozwojem choroby nowotworowej. Autor ponad 80 prac naukowych. Jest trzykrotnym laureatem nagrody naukowej ministra zdrowia, laureatem nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN oraz stypendystą The Royal Society oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Badania biologii starzenia się powinny być jedną z priorytetowych gałęzi nauki w naszym kraju, za czym przemawia stale rosnący odsetek osób w wieku podeszłym i związane z tym wyzwania natury medycznej, ekonomicznej i społecznej – przekonuje. Niestety, grono osób zajmujących się tą problematyką w Polsce jest bardzo niewielkie, co przekłada się na liczbę i wysokość grantów uzyskiwanych na badania. Niezwykle cennym rozwiązaniem mogłoby się okazać stworzenie krajowego interdyscyplinarnego centrum badań nad starzeniem, które pozwoliłoby na ścisłą współpracę najlepszych specjalistów z różnych ośrodków w kraju i za granicą.

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną