Dziedzina ARCHEOLOGIA, laureat 2010

Łukasz Miechowicz
28 lat, mgr archeologii, doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
Polityka

Archeologię ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką obrządku pogrzebowego Słowian w średniowieczu i czasach nowożytnych oraz związaną z tym sferą duchową: wierzeniami i wyobrażeniami dotyczącymi świata pozamaterialnego. Uczestniczy w kilku projektach badawczych, skupiających się na przykład nad pochówkami zmarłych wykluczonych ze wspólnoty chrześcijańskiej, w szczególności nieochrzczonych dzieci oraz podejrzanych o tzw. wampiryzm. Prowadzi badania nad zwyczajem wyposażania zmarłych w pieniądz – tzw. obol zmarłych – w okresie od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne. Zagadnienie to stanowi temat jego pracy doktorskiej. Poza Polską, badania prowadzone są w Rosji, na Ukrainie oraz Białorusi, mają charakter interdyscyplinarny, łącząc ze sobą informacje pozyskane z badań archeologicznych, etnograficznych oraz źródeł pisanych. Od maja 2010 r. kieruje badaniami nowo odkrytego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska kurhanowego w Chodliku na Lubelszczyźnie, jednego z najciekawszych centrów osadniczych okresu plemiennego w Polsce. Badania pierwszego z kurhanów przeprowadził na własny koszt przy pomocy przyjaciół i wolontariuszy, bez wsparcia finansowego jakiejkolwiek instytucji; ich wyniki są rewelacyjne, stanowią podstawę do starania się o poważny grant na przebadanie całości stanowiska.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną