Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Skład Jury. Kapituła I stopnia - Profesorska

 

BIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, NAUKI ROLNICZE, WETERYNARIA:

prof. dr hab. Ewa Bartnik

Wydział Biologii UW, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 

LITERATUROZNAWSTWO, JĘZYKOZNAWSTWO, FILOLOGIE:

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

Instytut Badań Literackich PAN

 

FIZYKA:

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki UW, była rektor UW

 

SOCJOLOGIA:

prof. dr hab. Henryk Domański

dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

 

PSYCHOLOGIA i PEDAGOGIKA:

prof. dr hab. Adam Frączek

Instytut Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, były rektor APS

 

NAUKI PRAWNE:

prof. dr hab. Tomasz Giaro

Wydział Prawa i Administracji UW

 

NAUKI TECHNICZNE:

prof. dr hab. Michał Kleiber

prezes PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

SZTUKI PIĘKNE, ARCHEOLOGIA, ARCHITEKTURA:

prof. dr hab. Janusz Kramarek

emerytowany profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 

MATEMATYKA , INFORMATYKA:

prof. dr hab. Jan Madey

Instytut Informatyki UW, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

 

FILOZOFIA:

prof. dr hab. Barbara Markiewicz

Instytut Filozofii UW, Zakład Filozofii Polityki

 

CHEMIA:

prof. dr hab. Marcin Pałys 

rektor UW, Instytut Chemii UW

 

FILMOZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO:

red. Zdzisław Pietrasik

„Polityka”

 

MEDYCYNA:

prof. dr hab. Aleksander Sieroń

Śląski Uniwersytet Medyczny

 

GEOGRAFIA:

dr hab., prof. UW Maria Skoczek

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

 

EKONOMIA, ZARZĄDZANIE:

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

rektor Szkoły Głównej Handlowej

 

TEOLOGIA, RELIGIOZNAWSTWO:

red. Adam Szostkiewicz

„Polityka”

 

MUZYKOLOGIA:

red. Dorota Szwarcman

„Polityka”

 

HISTORIA, NAUKI POLITYCZNE, MEDIOZNAWSTWO:

prof. dr hab. Wiesław Władyka

PAN i UW, „Polityka”

 

Reklama
Reklama