Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Nieprzeciętna Piętnastka w edycji 2012

Obrady Kapituły Profesorskiej w redakcji POLITYKI, wrzesień 2012 Obrady Kapituły Profesorskiej w redakcji POLITYKI, wrzesień 2012 Polityka
Pierwszy etap rozstrzygnięć w tegorocznej edycji Nagrody Naukowej Polityki – za nami.

Choć nad wyłonieniem ostatecznej piątki laureatów obradować będzie jeszcze Kapituła Społeczna, ogłaszamy już teraz piętnastkę finalistów konkursu. Ponadprzeciętność tych młodych naukowców potwierdzona została przez szczególne, doborowe grono profesorskie.

Nasza akcja stypendialna, już 12-letnia, a po raz drugi przebiegająca w odświeżonej formule, ma wiele cech oryginalnych. Na pewno jest nią założenie, że otwieramy się na cały świat nauki, nie faworyzując ani nie deprecjonując żadnej gałęzi wiedzy, żadnej ścieżki badawczej. A zwłaszcza nastawiamy – by tak rzec – zbiorowy GPS jurorów na wyławianie najbardziej nieoczekiwanych dróg naukowych, gdy tradycyjne dyscypliny zespalają się, przenikają, otwierając nowe perspektywy. Oryginalna jest też sama definicja stypendium – Nagrody Naukowej, bo pozostawiamy do decyzji stypendystów sposób wydania tych pieniędzy, a zobowiązanie, by wytrwali przy swoich życiowych i intelektualnych wyborach, ma charakter wyłącznie moralny. Bardzo szczególną cechą naszego przedsięwzięcia wydaje się prawie niezmieniony od 12 lat zespół uczonych, którzy co roku, przez kilka letnich tygodni, dokonują selekcji kilkuset zgłoszeń (zwykle nadchodzi od kilku do nawet 50 kandydatur w jednej dyscyplinie) i wyławiają to jedno, dwa nazwiska. Każdy rekomenduje faworytów w swojej dziedzinie na forum całej Kapituły Profesorskiej, by w końcu wspólnie wydać werdykt. Więc ostatecznie certyfikat finalisty konkursu jest podpisany nie tylko przez uczonego o niekwestionowanym autorytecie w danej specjalności, ale też przez kilkanaście osobistości z areopagu nauki polskiej, w tym – jak widać na liście obok – kilku rektorów czołowych polskich uczelni i prezesa Polskiej Akademii Nauk. Finałem całego przedsięwzięcia jest wyłonienie piątki laureatów. Oni do tej kolekcji autografów dołączyć będą mogli jeszcze kilkanaście nazwisk osób publicznie szanowanych, aktywnych w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, wchodzących w sk ład – jak ją nazwaliśmy – Kapituły Społecznej. Zadaniem będzie wybranie spośród dziś ogłaszanej piętnastki laureatów t ych, k tórzy pracują na polach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju cywilizacyjnego i zajmują się problemami, których rozwiązanie ze społecznego punktu widzenia wydaje się pilne, przełomowe, oczekiwane. A na dodatek – potrafią tę społeczną wagę i intelektualną atrakcyjność swej pracy umiejętnie, ciekawie i przystępnie przedstawić szerokiej publiczności. Jako instytucja medialna POLITYKA przykłada dużą wagę do popularyzatorskich talentów laureatów, wychodzimy bowiem z założenia, że opinia społeczna powinna rozumieć,  o co nauce chodzi i po co powinniśmy – jako podatnicy – oddawać jej znaczną część dochodów. Nie byłoby wszak całej tej finalnej operacji, gdyby Jury Profesorskie nie wyłoniło 15 finalistów, z których każdy reprezentuje ponadprzeciętny poziom wiedzy, a dynamizm ich karier wykracza poza akademicki standard. Dlatego Zarząd Fundacji POLITYKI postanowił w tym roku nieco zmodyfikować regulamin: pięcioro finalistów otrzyma zapowiadane główne Nagrody – stypendia w wysokości 30 tys. zł, natomiast pozostałe dziesięć osób – Nagrody Finałowe o wartości 5 tys. zł każda. Udział w tradycyjnej, październikowej gali, którą uświetni tym razem wykład prof. Michała Kleibera, da okazję finalistom i laureatom do spotkania z jurorami, sponsorami, osobistościami życia publicznego. Z czytelnikami każdy ze zdobywców Nagrody Naukowej POLITYKI będzie miał okazję spotkać się na naszych łamach, bo do każdego z osobna zwrócimy się o wywiad. Doświadczenie ubiegłoroczne uczy, że ci młodzi ludzie mają arcyciekawe rzeczy do opowiedzenia o świecie, ale także o sobie (do wysłuchania także w partnerujących nam mediach: TVP1 oraz TOK FM).   

 

Finaliści Konkursu stypendialnego – Nagrody Naukowe POLITYKI

 

Nauki humanistyczne

dr Monika Bobako – filozofia

dr hab. Katarzyna Marciniak – filologia, literaturoznawstwo

dr Aleksandra Sumorok – historia sztuki, architektura

dr Fabian Welc – archeologia

 

Nauki społeczne

dr Michał Bojanowski – socjologia

dr Jakub Growiec – ekonomia

dr Marta Lackowska-Madurowicz – geografia

dr Piotr Sorokowski – psychologia

 

Nauki o życiu

dr n. med. Wojciech Błogowski – medycyna

dr n. med. Magdalena Winiarska – biologia medyczna

 

Nauki ścisłe

dr Grzegorz Brona – fizyka

dr Dawid Pinkowicz – chemia

dr Bartosz Wilczyński – bioinformatyka

 

Nauki techniczne

dr hab. inż. Maciej Boguń – inżynieria materiałowa, włókiennictwo

dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa – informatyka

Reklama
Reklama