Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Skład Kapituł Nagród Naukowych POLITYKI 2023

Laureaci Nagród Naukowych POLITYKI wyłaniani są dwuetapowo, przez dwie Kapituły. Kapituła I etapu rekomenduje 15 finalistów programu w danym roku, Kapituła II etapu wskazuje 5 laureatów.

W roku 2023 Kapituły obradować będą w następujących składach:

Kapituła I etapu, tzw. Profesorska:

prof. dr hab. Ewa Bartnik
Wydział Biologii UW (na emeryturze)

prof. dr hab. Grażyna Borkowska
Instytut Badań Literackich PAN

red. Bartłomiej Chaciński
POLITYKA

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Wydział Fizyki UW, rektor UW w latach 2005-2012

prof. dr hab. Henryk Domański
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. dr hab. Tomasz Giaro
Wydział Prawa i Administracji UW

dr hab. Marcin Grynberg
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, laureat Nagrody Naukowej POLITYKI w roku 2004

prof. dr hab. Michał Kleiber
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, prezes PAN w latach 2007-2015

prof. dr hab. Artur Krężel
Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, laureat Nagrody Naukowej POLITYKI w roku 2010

red. Agnieszka Krzemińska
POLITYKA

dr hab. Sylwia Kulczyk, prof. UW
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Kuryłowicz&Associates Sp z o.o.

prof. dr hab. Paweł Łuków
Wydział Filozofii UW

prof. dr hab. Jan Madey
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (na emeryturze)

prof. dr hab. Marcin Pałys
Rektor UW, Wydział Chemii UW

prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Wydział Artes Liberales UW

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, prorektor ds medycznych i nauk o zdrowiu

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska
Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie

prof. dr hab. Tomasz Szapiro (przewodniczący Kapituły Profesorskiej)
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012-16

red. Adam Szostkiewicz
POLITYKA

red. Dorota Szwarcman
POLITYKA

prof. dr hab. Wiesław Władyka
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, POLITYKA

***

Kapituła II etapu, tzw. Obywatelska:

Marek Belka
Profesor ekonomii, polityk, wykładowca akademicki, eksponowany urzędnik w międzynarodowych instytucjach finansowych. Były premier, dwukrotnie wicepremier i minister finansów, w latach 2010-16 prezes Narodowego Banku Polskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Andrzej Jacek Blikle
Profesor matematyki i informatyki, członek Europejskiej Akademii Nauk, przedsiębiorca i trener biznesu, udziałowiec firmy A. Blikle, członek ponad 30 organizacji, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan; ekonomistka, była minister przemysłu; jedna z animatorek ruchu społecznego Kongres Kobiet.

Sylwia Chutnik
Kulturoznawczyni, feministka, działaczka społeczna, pisarka, laureatka literackiego Paszportu POLITYKI za rok 2008, trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike.

Irena Eris
Doktor farmacji, współwłaścicielka i dyrektor ds. badań firmy Dr Irena Eris S.A., laureatka wielu nagród dla przedsiębiorców, menadżerów i społeczników, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Robert Firmhofer
Historyk filozofii, współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wybitny popularyzator nauki.

Michał Komar
Scenarzysta, wydawca, publicysta, pisarz; zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, profesor Collegium Civitas.

Tomasz Nałęcz
Historyk, publicysta, polityk, w latach 2010-1015 doradca prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego.

Sławomir S. Sikora
Bankowiec, ekonomista, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie, w latach 2003-21 prezes zarządu tego banku.

Cezary Szczylik
Ordynator Oddziału Onkologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, w latach 1993 -2017 szef Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON.

Krzysztof Zanussi
Reżyser, scenarzysta filmowy, publicysta, felietonista. W jego twórczości filmowej szczególne miejsce zajmują intelektualiści, naukowcy, świat akademicki.

W pracach Kapituły II stopnia uczestniczy również przedstawiciel Kapituły I stopnia oraz redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński.

Reklama
Reklama