Nagrody Naukowe

Nagrody Naukowe POLITYKI 2024

Przekaż 1,5 % podatku Fundacji Tygodnika POLITYKA

Polityka
Zachęcamy gorąco naszych Czytelników do przekazania 1,5 % podatku dochodowego na fundusz stypendialny, z którego wypłacimy w 2024 roku młodym zdolnym naukowcom Nagrody Naukowe POLITYKI .
Polityka

Drodzy Czytelnicy! Jeśli zamierzają Państwo przeznaczyć 1,5 % podatku dochodowego za rok 2023 na szlachetny cel, to zachęcamy do przekazania tych środków na rzecz Fundacji Tygodnika POLITYKA, posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Pieniądze, zebrane m.in. z Państwa darowizn, przeznaczone zostaną na cele statutowe Fundacji - na stypendia dla młodych naukowców.
24. edycję programu stypendialnego ogłosimy w kwietniu 2024 roku, a Nagrody Naukowe wręczymy w październiku.

W ciągu 23 lat dzięki pomocy partnerów finansowych - firm, fundacji i stowarzyszeń - oraz czytelników POLITYKI, którzy wpłacali na nasz program darowizny 1,5 % podatku dochodowego, Fundacja Tygodnika POLITYKA wsparła 377 naukowców kwotą już 7.000.000 zł!

Więcej o programie i jego laureatach znajdą Państwo na stronie: www.polityka.pl/stypendia

Aby przekazać 1,5 % na Nagrody Naukowe POLITYKI, wystarczy w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) podać numer KRS naszej Fundacji oraz kwotę stanowiącą równowartość 1,5 % podatku. Pieniądze przekaże Fundacji Urząd Skarbowy.

Niezbędne dane do PIT:

Nazwa Fundacji: Fundacja Tygodnika POLITYKA
02-309 Warszawa, ul. Słupecka 6

KRS: 0000104137

Można także przekazać darowiznę na rachunek bankowy Fundacji:
15 1240 6003 1111 0000 4942 6458, prowadzony przez Bank PEKAO SA
z dopiskiem: „Nagrody Naukowe POLITYKI”

***

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 roku pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Poprzez akcję prowadzoną na łamach tygodnika POLITYKA promujemy wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się walorami drugorzędnymi. Poszukujemy osób, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym. Nie zamykamy listy możliwych dokonań: może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki. Piątka najlepszych otrzymuje stypendia naukowe, a pozostała dziesiątka nagrody finałowe. Przez 23 lata trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników POLITYKI, którzy wpłacali na akcję 1,5 %, Fundacja Tygodnika POLITYKA wsparła 377 naukowców kwotą ponad 7.000.000 zł.

Laureaci 22. edycji Nagród Naukowych POLITYKIPolitykaLaureaci 22. edycji Nagród Naukowych POLITYKI

Program stypendialny Fundacji Tygodnika POLITYKA zyskał uznanie, stał się rozpoznawalną marką, honorowaną jako pełnoprawne wyróżnienie naukowe, które młodzi naukowcy eksponują w swoich zawodowych życiorysach.

Nasza akcja stypendialna doceniana jest także przez instytucje i organizacje związane z edukacją i nauką. W 2012 roku redakcja POLITYKI otrzymała tytuł POPULARYZATORA NAUKI w VIII edycji konkursu organizowanego przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – między innymi za prowadzenie Nagród Naukowych POLITYKI.

W roku 2013 Fundacja Tygodnika POLITYKA została laureatem konkursu DOBRE STYPENDIA w kategorii „Programy stypendialne firm” za organizację Nagród Naukowych POLITYKI. Otrzymała również od organizatorów konkursu (Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności) nagrodę specjalną za wieloletnią i konsekwentną realizację programu, stanowiącego szczególny wkład w rozwój kapitału intelektualnego kraju.

***

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA.

Stypendia Nagrody Naukowe POLITYKI otrzymuje pięciu naukowców reprezentujących pięć dziedzin:

  • Nauki humanistyczne
  • Nauki ścisłe
  • Nauki społeczne
  • Nauki o życiu
  • Nauki techniczne

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.

Zapraszamy na stronę: polityka.pl/stypendia

Posiedzenie Kapituły ProfesorskiejPolitykaPosiedzenie Kapituły Profesorskiej

Posiedzenie Kapituły ObywatelskiejPolitykaPosiedzenie Kapituły Obywatelskiej

Reklama
Reklama