Rabat na prenumeratę cyfrową Polityki

kup taniej do 50%

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Jan Olaszek

Jan Olaszek laureatem Nagród Naukowych POLITYKI 2018

Jan Olaszek Jan Olaszek Leszek Zych / Polityka
Bada opozycję w PRL na tle ruchów dysydenckich w innych krajach komunistycznych.

Rocznik 1985. Doktor, starszy specjalista na Wydziale Historii Polski w latach 1945–90.

Jest historykiem badającym opozycję w PRL na tle ruchów dysydenckich w innych krajach komunistycznych. Penetruje archiwa, poszukuje nowych źródeł i zbiera relacje „świadków historii”. Przygląda się podobieństwom, różnicom i wzajemnym wpływom ruchów opozycyjnych z różnych demoludów, co nadaje jego badaniom transnarodowy charakter. Najbardziej interesują go zjawiska takie jak podziemne dziennikarstwo, drugi obieg wydawniczy i samizdat. Stara badać się ich historię, wykorzystując interdyscyplinarny warsztat badawczy. Regularnie publikuje w ogólnopolskiej prasie, a jego książki, choć naukowe, są napisane żywym językiem, co doceniane jest w wielu konkursach (monografia „Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989” zdobyła w 2016 r. naszą nagrodę historyczną).

Aktywność popularyzatorska młodego historyka wynika z przekonania, że wiedza o tym, czym się zajmuje, odgrywa istotną rolę w popularyzowaniu nonkonformizmu i idei społeczeństwa obywatelskiego oraz krzewieniu wzorców rzetelnego dziennikarstwa i niezależnej kultury. Jego badania wpisują się w poszukiwania wspólnej środkowoeuropejskiej tożsamości, pokazując przez doświadczenie dysydentów, że mimo historycznych zaszłości można budować świat wspólnych wartości.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama