Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 9,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Mateusz C. Strzelecki

Mateusz C. Strzelecki laureatem Nagród Naukowych POLITYKI 2018

Mateusz C. Strzelecki Mateusz C. Strzelecki Miłosz Poloch / Polityka
Bada mechanizmy ewolucji wybrzeży polarnych, szczególnie dotkniętych współczesnymi zmianami klimatu.

Rocznik 1984. Adiunkt w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jest badaczem obszarów polarnych, jednym z niewielu polskich naukowców prowadzących badania w Arktyce i Antarktyce oraz kierownikiem Stacji Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie. Po doktoracie na Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii pracował w wiodących jednostkach badań polarnych w Norwegii i Niemczech. Ma imponujący dorobek – jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji i laureatem wielu konkursów i grantów. Dr Strzelecki nawiązuje do najlepszych tradycji badań geograficznych, studiów terenowych zmierzających do poznania wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka. Bada mechanizmy ewolucji wybrzeży polarnych, szczególnie dotkniętych współczesnymi zmianami klimatu, oraz wpływ ewolucji wybrzeży na funkcjonowanie zamieszkujących je społeczności.

Skonstruował jedną z najdokładniejszych krzywych zmian poziomu morza dla Spitsbergenu. Członek Komitetu Badań Polarnych PAN oraz współprzewodniczący grupy roboczej ds. wybrzeży skalistych Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologicznej. Prywatnie zaangażowany tata czwórki ciekawych świata dzieci.

Reklama
Reklama