Rabat na prenumeratę cyfrową Polityki

kup taniej do 50%

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Daniel Prochowicz

Daniel Prochowicz laureatem Nagród Naukowych POLITYKI 2018

Daniel Prochowicz Daniel Prochowicz Leszek Zych / Polityka
Rozwija metody otrzymywania obiecujących materiałów do trzeciej generacji ogniw fotowoltaicznych.

Rocznik 1983. Doktor inżynier, specjalista w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

Zajmuje się fotowoltaiką. Ogniwa słoneczne oparte na krzemie krystalicznym są wykorzystywane w przenośnych urządzeniach elektronicznych, a na większą skalę niezbędne przy wytwarzaniu energii odnawialnej. Ciągle jednak są stosunkowo drogie w produkcji, stąd poszukiwania nowych materiałów absorbujących światło i metod ich wytwarzania. Dr inż. Prochowicz rozwija metody otrzymywania perowskitów halogenkowych – obiecujących materiałów do trzeciej generacji ogniw fotowoltaicznych, do których zalet należy sprawność konwersji energii, łatwość wytwarzania oraz możliwość wpływania na ich właściwości fizykochemiczne.

Aby ich produkcja mało obciążała środowisko, badacz skupia się na zmniejszeniu zużycia rozpuszczalników oraz energii w procesie ich otrzymywania, wykorzystując przemiany mechanochemiczne w ciele stałym. Wykazał, że ogniwa słoneczne oparte na materiałach perowskitowych otrzymanych mechanochemicznie wykazują lepsze parametry fotowoltaiczne od ogniw o tej samej budowie, lecz zawierających perowskit otrzymany w wyniku reakcji z udziałem rozpuszczalników. Jego badania zaowocowały licznymi artykułami w kilku prestiżowych czasopismach.

Reklama
Reklama