Prenumerata na trudne czasy.

6 miesięcy za 99 zł.

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Agnieszka Dauksza

Agnieszka Dauksza finalistką Nagród Naukowych POLITYKI 2018

Agnieszka Dauksza Agnieszka Dauksza Leszek Zych / Polityka
Zajmuje się kulturą nowoczesności, koncentrując się na zagadnieniu wspólnoty i kulturowych sposobach wyrażania emocji.

Rocznik 1988. Doktor, asystentka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się kulturą nowoczesności, zwłaszcza europejskim modernizmem XX w. Choć ma zaledwie 30 lat, jest autorką trzech książek. „Kobiety na drodze. Doświadczenie przestrzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX w.” to rzecz o budzeniu się feminizmu i wkraczaniu kobiet w zajętą przez mężczyzn sferę publiczną; „Afektywny modernizm” to analiza literatury i kultury polskiej rozumianej jako pole oddziaływania afektów, czyli intensywności. Nagrodzony w konkursie im. Teresy Torańskiej „Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści »przeżywców«” to seria wywiadów z więźniami obozów koncentracyjnych, których analiza dotyczy polskiego doświadczenia wojny, (post)pamięci i relacji polsko-żydowskich. Tematyka książek dr Daukszy jest różnorodna, ale wszystkie próbują stworzyć nową teorię reprezentacji, rozumianej jako miejsce „uzgadniania” intensywności przeżyć z kulturowo ugruntowanymi sposobami wyrażania emocji.

Namysł nad literaturą i sztuką traktowany jest jako punkt wyjścia do pytania o wspólnotę, a wypracowany przez badaczkę słownik pojęć pozwala lepiej zrozumieć współczesne relacje, charakter debaty publicznej, działanie mediów i polityki, tak zależnych od rządzących nami emocji.

Reklama
Reklama