Nagrody Naukowe

Iwona Chlebicka

Iwona Chlebicka laureatką Nagród Naukowych POLITYKI 2019

Iwona Chlebicka Iwona Chlebicka Leszek Zych / Polityka
Zajmuje się analizą funkcjonalną niekonwencjonalnych przestrzeni funkcyjnych i jej zastosowaniami w teorii istnienia i regularności nieliniowych równań różniczkowych.

Rocznik 1986. Doktor, adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się dziedziną bardzo intensywnie badaną w międzynarodowym środowisku matematycznym: analizą funkcjonalną niekonwencjonalnych przestrzeni funkcyjnych i jej zastosowaniami w teorii istnienia i regularności nieliniowych równań różniczkowych. Takich równań można użyć do opisu własności materiałów kompozytowych, mających ziarna o różnych gęstościach i zmieniających lepkość w zależności od temperatury i struktury, działania kamizelek kuloodpornych czy inteligentnych układów hamulcowych. Tworzone przez nią metody pozwalają na analizę takich modeli w szerszym kontekście niż było to dotąd możliwe, a pewne stawiane przez nią zagadnienia mają pionierski charakter. Dr Chlebicka ma 33 lata i 3 dzieci, a zdążyła już kierować dwoma grantami NCN, być stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wyróżnioną w wielu konkursach dla młodych naukowców. Poza tym współpracuje w różnych międzynarodowych zespołach z wybitnymi matematykami, wygłasza referaty na międzynarodowych konferencjach i w ciągu ostatnich 3 lat opublikowała w bardzo dobrych czasopismach kilkanaście artykułów.

Reklama
Reklama