Prenumerata na trudne czasy.

6 miesięcy za 99 zł.

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Agata Przekora-Kuśmierz

Agata Przekora-Kuśmierz finalistką Nagród Naukowych POLITYKI 2020

Dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz Dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz Leszek Zych / Polityka
Tworzy nowatorskie materiały, które można stosować w medycynie regeneracyjnej, choćby w leczeniu ubytków kości, rozległych ran oparzeniowych i przewlekłych.

Rocznik 1985. Profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pracuje w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii na Wydziale Farmaceutycznym.

Dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz jest biotechnolożką prowadzącą badania prawdziwie interdyscyplinarne. Drogę naukową zaczynała od prowadzenia testów i wstępnych badań przedklinicznych nowych biomateriałów w warunkach in vitro. Dziś koncentruje się na tworzeniu nowatorskich materiałów, które można zasiedlać komórkami pacjenta, tworząc żywy wszczep tkanki lub organu - czyli na inżynierii biomateriałów i inżynierii tkankowej. Finalistka tworzy nowatorskie materiały, które można stosować w medycynie regeneracyjnej, choćby w leczeniu ubytków kości, rozległych ran oparzeniowych i przewlekłych. Bada ich mikrostrukturę, właściwości fizyko-chemiczne, mechaniczne i biokompatybilność (bezpieczeństwo biologiczne). Opublikowała 56 artykułów w renomowanych periodykach naukowych, w 43 przypadkach będąc główną autorką. Brała udział w 9 grantach badawczych, jest ekspertem ds. oceny projektów naukowych powołanym przez Komisję Europejską, French National Research Agency oraz NCN. Posiada 5 patentów, a kilka kolejnych zostało zgłoszonych.

Reklama
Reklama