Prenumerata na trudne czasy.

6 miesięcy za 99 zł.

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Magdalena Pacholska

Magdalena Pacholska finalistką Nagród Naukowych POLITYKI 2020

Dr Magdalena Pacholska Dr Magdalena Pacholska Leszek Zych / Polityka
Celem jej badań i pracy szkoleniowej jest wyksztalcenie u każdego żołnierza podstawowego refleksu: czy postawiony mi rozkaz na pewno jest legalny?

Rocznik 1988. Starszy specjalista Oddziału Prawnego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Dr Magdalena Pacholska jest prawniczką specjalizującą się w Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ). Bada prawnomiędzynarodowe aspekty współpracy wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii militarnych. Stopień doktorski w dyscyplinie nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (jako stypendystka Einstein Foundation i Deutsche Forschungsgemeinschaft). Jest pierwszym obcokrajowcem, któremu się to udało. Jej praca doktorska o odpowiedzialności Organizacji Narodów Zjednoczonych za pomocnictwo w naruszeniach MPHKZ została wydana przez Edward Elgar Publishing, znakomite wydawnictwo brytyjskie. Autorka analizowała w niej m.in. sytuację w Demokratycznej Republice Konga, gdzie zwalczająca rebeliantów armia kongijska przy taktycznej i logistycznej pomocy wojsk ONZ dopuściła się masowych zbrodni na ludności cywilnej, a także w Srebrenicy, gdzie niebieskie hełmy nie zapobiegły ludobójstwu bośniackich muzułmanów w podległej sobie enklawie. Jej zdaniem żołnierz współczesny musi być w stanie samodzielnie rozstrzygnąć, czy postawiony mu rozkaz jest legalny.

Reklama
Reklama