Prenumerata na trudne czasy.

6 miesięcy za 99 zł.

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Monika Stobiecka

Monika Stobiecka finalistką Nagród Naukowych POLITYKI 2020

Dr Monika Stobiecka Dr Monika Stobiecka Leszek Zych / Polityka
W swej pracy neguje tradycyjny podział na muzea historyczno-artystyczne i muzea historii naturalnej, sugerując potrzebę wykreowania nowego typu muzeum - „muzeum życia”.

Rocznik 1990. Adiunkt w Kolegium „Artes Liberales” na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Monika Stobiecka z wykształcenia jest historyczką sztuki i archeolożką. Między innymi dzięki temu przyjęła w swojej pracy badawczej rzadko spotykaną perspektywę poznawczą, znajdującą się na styku teorii archeologii, historii sztuki, studiów muzealnych i krytycznych studiów nad dziedzictwem. Swoją wiedzę naukową pogłębiała chociażby podczas pobytu badawczego na Uniwersytecie Stanforda. W niedawno wydanej książce „Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego” dr Monika Stobiecka śledzi proces przemiany artefaktu archeologicznego w muzealny eksponat, opierając się na doświadczeniach pracy wykopaliskowej i prowadząc wnikliwe analizy historyczne wybranych instytucji muzealnych. Sugeruje potrzebę wykreowania nowego typu muzeum - „muzeum życia”, poruszającego się w horyzoncie ludzi, zwierząt i ekosystemów, i zdolnego wpłynąć na poszerzenie kręgów odbiorców i skuteczniej pełniącego ważne funkcje poznawcze, edukacyjne i społeczne. Jest też autorką pojęcia „cyfrowy eskapizm”, wskazującego na niejednoznaczny charakter multimedialnych reprezentacji przeważających we współczesnych muzeach. Obecnie pracuje nad książką dotyczącą cyfrowego dziedzictwa.

Reklama
Reklama