Prenumerata na trudne czasy.

6 miesięcy za 99 zł.

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Wiktor Budziński

Wiktor Budziński finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2020

Mgr Wiktor Budziński Mgr Wiktor Budziński Leszek Zych / Polityka
Jego praca naukowa skupia się na modelowaniu preferencji konsumentów przy użyciu metod statystycznych, co ma szereg praktycznych zastosowań zarówno dla konsumentów dóbr, przedsiębiorstw, jak i polityki publicznej.

Mgr Wiktor Budziński. Rocznik 1991. Asystent naukowy i doktorant w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Mgr Wiktor Budziński zajmuje się badaniem preferencji konsumentów w ujęciu zarówno empirycznym, jak i teoretycznym. Wyniki tych badań mają istotne znaczenie praktyczne, umożliwiają np. prognozowanie popytu na różne dobra i usługi, co z kolei pozwala firmom i instytucjom publicznym przygotować optymalną ofertę. Modele rozwijane przez mgr. Budzińskiego można wykorzystywać do planowania polityki publicznej, m.in. do analizy kosztów i korzyści inwestycji publicznych oraz do wpływania na zachowania społeczne poprzez kształtowanie cen. Ponadto prace mgr. Budzińskiego umożliwiają empiryczną analizę zachowania konsumentów na rynkach i testowanie założeń przyjmowanych w ekonomii, np. racjonalności konsumenta, co ma znaczenie dla całej dyscypliny. Mgr Wiktor Budziński ma 29 lat, ale już może pochwalić się niespotykanym dorobkiem naukowym – ma na koncie 14 publikacji, dwunastokrotnie prezentował swoje wyniki za granicą. Jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Reklama
Reklama