Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Beata Bochentyn

Beata Bochentyn laureatką Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Dr hab. inż., prof. nadzw. Beata Bochentyn Dr hab. inż., prof. nadzw. Beata Bochentyn Paulina Staniszewska / Materiały prywatne
Jej badania służą poszukiwaniom tanich, wydajnych i stabilnych w czasie materiałów do współczesnych urządzeń do przetwarzania energii.

Rocznik 1985. Profesor na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Dr hab. inż. Beata Bochentyn zajmuje się badaniem tlenkowych materiałów funkcjonalnych do ogniw paliwowych i termoelektrycznych. Przekłada się to na poszukiwania tanich, wydajnych i stabilnych materiałów do urządzeń do przetwarzania energii, np. w gospodarstwach rolnych czy oczyszczalniach ścieków, w których jak dotychczas produkuje się i bezpowrotnie marnuje duże ilości biogazu. Dotychczasowe badania pozwoliły jej już udowodnić, że związki tlenku ceru domieszkowanego lantanowcami osadzane na anodzie kilkakrotnie wydłużają długoterminową stabilność, odporność na osadzanie węgla i zatruwanie siarką ogniw w porównaniu do ogniw tradycyjnych. Zespół kierowany przez badaczkę stworzył także nowatorskie narzędzie do kompleksowej analizy dynamicznego procesu reformingu wewnętrznego biogazu w oparciu o jednoczesne badania elektryczne oraz analizę składu gazów wylotowych z ogniwa. Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie oraz złożone wnioski patentowe dr hab. inż. Bochentyn są imponujące, bo jej badania zaowocowały 31 artykułami w czasopismach z listy JCR, prawie 50 artykułami w innych wydawnictwach recenzowanych oraz prawie 100 prezentacjami na ważnych konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama