Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty w okazyjnej cenie!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Beata Bochentyn

Beata Bochentyn laureatką Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Dr hab. inż., prof. nadzw. Beata Bochentyn Dr hab. inż., prof. nadzw. Beata Bochentyn Paulina Staniszewska / Materiały prywatne
Jej badania służą poszukiwaniom tanich, wydajnych i stabilnych w czasie materiałów do współczesnych urządzeń do przetwarzania energii.

Rocznik 1985. Profesor na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Dr hab. inż. Beata Bochentyn zajmuje się badaniem tlenkowych materiałów funkcjonalnych do ogniw paliwowych i termoelektrycznych. Przekłada się to na poszukiwania tanich, wydajnych i stabilnych materiałów do urządzeń do przetwarzania energii, np. w gospodarstwach rolnych czy oczyszczalniach ścieków, w których jak dotychczas produkuje się i bezpowrotnie marnuje duże ilości biogazu. Dotychczasowe badania pozwoliły jej już udowodnić, że związki tlenku ceru domieszkowanego lantanowcami osadzane na anodzie kilkakrotnie wydłużają długoterminową stabilność, odporność na osadzanie węgla i zatruwanie siarką ogniw w porównaniu do ogniw tradycyjnych. Zespół kierowany przez badaczkę stworzył także nowatorskie narzędzie do kompleksowej analizy dynamicznego procesu reformingu wewnętrznego biogazu w oparciu o jednoczesne badania elektryczne oraz analizę składu gazów wylotowych z ogniwa. Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie oraz złożone wnioski patentowe dr hab. inż. Bochentyn są imponujące, bo jej badania zaowocowały 31 artykułami w czasopismach z listy JCR, prawie 50 artykułami w innych wydawnictwach recenzowanych oraz prawie 100 prezentacjami na ważnych konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama