Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty w okazyjnej cenie!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Oskar Rojewski

Oskar Rojewski finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2021

dr Oskar Rojewski dr Oskar Rojewski Paolo Privitera / Materiały prywatne
Jego specjalizacją jest biografistyka artystów niderlandzkich, którzy w swojej twórczości przyczynili się do integracji sztuki śródziemnomorskiej oraz północnoeuropejskiej.

Rocznik 1990. Adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dr Oskar Rojewski jest historykiem sztuki - zajmuje się ikonografią władzy w XV i XVI w., problematyką pozycji artystów na dworach europejskich, migracjami malarzy niderlandzkich i flamandzkich oraz relacjami sztuki niderlandzkiej ze światem śródziemnomorskim. Badał działalności artystów nadwornych w piętnastowiecznej Burgundii, co pozwoliło mu pokazać dynamikę relacji dyplomatycznych oraz wpływów artystycznych, przekraczające dzisiejsze granice polityczne oraz państwowe. Jego studia pokazują jednorodność europejskiego kręgu kulturowego przełomu epoki średniowiecza i renesansu, zdominowanego przez rodzinę Habsburgów, panujących wóczas w dużej części Europy. Poza badaniami historyczno-artystycznymi wzbogaca swoje metody o studia paleograficzne, techniki cyfrowe, i digital humanities. Ma duże doświadczenie międzynarodowe zdobyte w trakcie studiów i staży na uniwersytetach w Walencji, Castellón de la Plana, Louvain, Kopenhadze, na których nawiązał ścisłą współpracę z międzynarodowymi zespołami badawczymi. Dorobek publikacyjny, projekty badawcze i stypendia dowodzą, że dr Rojewski, jak mało który z polskich historyków sztuki zdobył uznanie w wyjątkowo zamkniętym środowisku badaczy późnośredniowiecznej i nowożytnej sztuki niderlandzkiej.

Reklama
Reklama