Nagrody Naukowe

Mateusz Grochowski

Mateusz Grochowski finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Dr Mateusz Grochowski Dr Mateusz Grochowski Johanna Detering / Materiały prywatne
Jego zainteresowania to m.in. rola platform online (takich jak Facebook, Amazon i Uber) w tworzeniu nowego „alternatywnego” ładu społecznego i ekonomicznego, który wymyka się klasycznemu prawu tworzonemu przez państwo i stosowanemu przez sądy.

Rocznik 1986. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, Wissenschaftlicher Referent w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu.

Dr Mateusz Grochowski bada konsekwencje rozwoju nowych technologii dla relacji między państwem odpowiedzialnym za tworzenie prawa, a społeczeństwem i rynkiem. Ze szczególną uwagą analizuje sposób, w jaki technologie informatyczne prowadzą do przesunięcia punktu ciężkości między klasycznie rozumianym prawem, a regułami kreowanymi przez uczestników rynku. Aktywność takich platform, jak Facebook, Amazon czy Uber wymyka się prawu stanowionemu przez państwo i odpowiedzialnym za jego stosowanie sądom, co w konsekwencji prowadzi do powstawania alternatywnego ładu społecznego i ekonomicznego.

Dr Grochowski skupia uwagę na prawie umów, gdzie w sposób szczególny widać erozję tradycyjnego ładu opartego na prawnym monopolu państwa. Rola państwa ulega redukcji, a wiele funkcji regulacyjnych przejmują podmioty prywatne. Czy w ten sposób platformy technologiczne, działające w ramach gospodarki cyfrowej, stają się źródłem „nowej suwerenności”? Mimo znaczenia, jakie ma odpowiedź na to pytanie, kwestia rzeczywistej roli państwa w gospodarce cyfrowej jest słabo obecna w istniejącej literaturze naukowej. Prace dr. Mateusza Grochowskiego znakomicie przyczyniają się do wypełnienia tej luki.

Reklama
Reklama