Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty w okazyjnej cenie!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Marcin Krzysztof Dyderski

Marcin Krzysztof Dyderski finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Dr inż. Marcin Krzysztof Dyderski Dr inż. Marcin Krzysztof Dyderski Leszek Zych / Polityka
Jest dendrologiem, jego badania koncentrują się wokół reakcji ekosystemów na szeroko rozumianą działalność człowieka.

Rocznik 1991. Adiunkt w Zakładzie Ekologii Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

Badania dr. Marcina Dyderskiego dotyczą odziaływania człowieka na ekosystemy. Zajmuje się on m.in. przyczynami i skutkami urbanizacji, regulacji rzek, osuszania torfowisk, wpływu ocieplania się klimatu na zasięgi geograficzne drzew oraz konsekwencjami wprowadzania obcych gatunków. Ten ostatni temat stanowi główne zagadnienie jego prac, w których analizuje czynniki pozwalające obcym geograficznie gatunkom rozprzestrzeniać się w nowym środowisku oraz ich oddziaływanie na lokalne ekosystemy.

Dzięki temu udało mu się m.in. określić wpływ trzech najbardziej rozpowszechnionych w Europie inwazyjnych drzew (czeremcha amerykańska, dąb czerwony oraz robinia akacjowa) na ekosystemy leśne. Wykazał w nich, w jaki sposób oddziałują one na różnorodność biologiczną, biomasę krzewów, odnowienie naturalne oraz dostępność światła.

Z kolei w pracy na temat zmian optimum klimatycznego dla 12 najważniejszych lasotwórczych gatunków drzew w Europie w latach 2061-2080 wykazał, że gatunki iglaste, stanowiące podstawę gospodarki leśnej wielu krajów, będą stopniowo tracić areał. W Polsce obejmie to gatunki dominujące na trzech czwartych powierzchni leśnej kraju. Dr Dyderski jest współautorem 89 prac naukowych, które były cytowane ponad tysiąc razy. Od ponad pół roku piastuje stanowisko redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Dendrobiology”.

Reklama
Reklama