Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty w okazyjnej cenie!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Rafał Szabla

Rafał Szabla finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Dr inż. Rafał Szabla Dr inż. Rafał Szabla Leszek Zych / Polityka
Jego badania są ważne dla zrozumienia ewolucji, dla przewidywań w jakich warunkach życie mogłoby rozwijać się na innych planetach, ale także dla poznawania procesów zachodzących w komórkach żywych organizmów.

Rocznik 1988. Adiunkt w Katedrze Chemii Fizycznej i Kwantowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Dr Rafał Szabla jest chemikiem, który bada mechanizmy reakcji chemicznych i właściwości cząsteczek wykorzystując do tego metody chemii kwantowej. Dzięki nim może wyjaśniać i przewidywać własności zmodyfikowanych biomolekuł, np. DNA i RNA, odpowiedzialnych za przechowywanie i przenoszenie informacji biologicznej. Głównym celem tych badań jest zrozumienie, jakie reakcje i procesy mogły doprowadzić do powstania tych informacyjnych makrocząsteczek na Ziemi, a w dalszej konsekwencji do powstania życia. Kluczowym zadaniem jest wyjaśnienie oddziaływań biomolekuł z promieniowaniem UV, które na młodej Ziemi było znacznie intensywniejsze niż obecnie i miało istotny wpływ na procesy chemiczne zachodzące na planecie.

Dr Szabla współpracuje z zespołami badawczymi z wiodących ośrodków naukowych, jak Harvard, Cambridge czy University College London. Efektem tej współpracy i zastosowania obliczeń kwantowo-mechanicznych jest m.in. identyfikacja nieznanych wcześniej reakcji wywoływanych promieniowaniem UV, które mogą mieć zastosowanie w syntezie organicznej. Badania te powiększają wiedzę na temat powstania życia na Ziemi oraz możliwych biologii alternatywnych, a wyniki prac publikowane są najlepszych czasopismach naukowych.

Reklama
Reklama