Nagrody Naukowe

Anna Miśniakiewicz

Dr inż. arch. Anna Miśniakiewicz finalistką Nagród Naukowych 2022

Dr inż. arch. Anna Miśniakiewicz Dr inż. arch. Anna Miśniakiewicz Leszek Zych / Polityka
W pracy architekta skupia się na społecznej roli architektury, uwzględniającej potrzeby osób starszych.

Rocznik 1989. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Skupia się na społecznej roli architektury, a zwłaszcza na tym, jak projektować budynki, osiedla i miasta bez barier, niewykluczające i przyjazne – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych. Ten wybór jest bardzo racjonalny, bo do 2050 r. jedną trzecią populacji Polski stanowić będą osoby w wieku powyżej 65 lat. Ich bezpieczeństwo, spokój, komfort, kreatywność, a także efektywność społeczna i ekonomiczna zależeć będzie od jakości przestrzeni miejskiej.

Miśniakiewicz skupia się na potrzebach użytkowników, stosuje koncepcję współtworzenia, którą dogłębnie przetestowała podczas prowadzenia badań w ramach programu Horyzont 2020. Łączy projektowanie architektury z projektowaniem usług. Jej praca doktorska uzyskała nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii. W pracy badawczej finalistka korzysta z bogatego już doświadczenia w praktyce projektowej. Zdobywała je m.in. w licznych pracowniach projektowych w Polsce i za granicą (Szwajcaria, Hiszpania). Od 2016 r. jest członkinią Izby Architektów RP. Od 2018 r. prowadzi własną działalność projektową. Wyniki badań naukowych publikuje w prestiżowych wydawnictwach. Występuje na konferencjach i kongresach. Z równą ochotą i powodzeniem bierze udział w konkursach międzynarodowych i bardzo lokalnych, takich jak choćby „Odmień swoje podwórko”.

Reklama
Reklama