Nagrody Naukowe

Łukasz Okruszek

Dr hab. Łukasz Okruszek laureatem Nagród Naukowych 2023

Dr hab. Łukasz Okruszek Dr hab. Łukasz Okruszek Leszek Zych / Polityka
Bada, jaki wpływ ma samotność na postawy i zachowania społeczne.

Rocznik 1986. Pracownia Neuronauki Społecznej, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

„Epidemia samotności” to diagnoza, która została postawiona na długo przed 2020 r. Później wybuchła pandemia i liczba osób, które mają poczucie niewystarczającej liczby lub jakości więzi z innymi ludźmi, jeszcze wzrosła. Ich problemami – na poziomie fizjologicznym – zajmuje się w swoim kilkuletnim Projekcie Samotność dr hab. Okruszek. Skupia się na tym, co łączy specyficzne tendencje poznawcze (np. zwiększoną skłonność do atrybucji wrogich intencji) związane z poczuciem samotności z aktywnością tzw. mózgu społecznego (sieć struktur mózgu zaangażowanych w przetwarzanie informacji społecznych).

W efekcie wskazał nieoczywiste związki między indywidualnym poczuciem samotności a postawami i zachowaniami społecznymi (współpraca, wrogość, nieufność) oraz dowiódł ich neuropsychologicznych źródeł. Dysponując tą wiedzą, chce zaproponować alternatywny model przetwarzania informacji społecznych u osób samotnych, obejmujący dane behawioralne, fizjologiczne oraz ekologiczne.

Dr hab. Okruszek jest laureatem prestiżowych nagród, m.in. Prezesa PAN (im. A. Malewskiego 2021) czy im. Piotra Jaśkowskiego (2019) za wybitny autorski dorobek publikacyjny w renomowanych światowych czasopismach naukowych. Na swoje badania uzyskał w tym roku kolejny już grant Narodowego Centrum Nauki.

Reklama
Reklama