Nagrody Naukowe

Damian Jacenik

Dr Damian Jacenik finalistą Nagród Naukowych 2023

Dr Damian Jacenik Dr Damian Jacenik Leszek Zych / Polityka
Bada możliwości wykorzystania komórek immunologicznych w leczeniu chorób układu pokarmowego.

Rocznik 1990. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Damian Jacenik pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Cytobiochemii. Zajmuje się przedkliniczną oceną skuteczności immunoterapii oraz określaniem potencjału wykorzystania terapii celowanych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. To np. choroby zapalne, takie jak Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, oraz nowotwory przewodu pokarmowego – wciąż trwają poszukiwania nie tylko czynników wywołujących te schorzenia, ale też lepszych możliwości terapii. Dotychczasowe kuracje nie zawsze przynoszą zadowalające efekty, a część pacjentów nie odpowiada na zastosowane leczenie.

Prowadzone przez dr. Jacenika badania doprowadziły m.in. do ujawnienia potencjału wykorzystania wybranych komórek immunologicznych – takich jak limfocyty T, eozynofile i makrofagi – w leczeniu oraz dowiodły, że immunoterapia z ich wykorzystaniem prowadzi do przeprogramowania mikrośrodowiska guzów, co hamuje rozwój nowotworów. Badacz zajmuje się też rolą wybranych białek (np. receptora estrogenów związanego z białkami G w chorobie Leśniowskiego-Crohna), których modulacja aktywności może stanowić nowe podejście w leczeniu chorób układu pokarmowego.

Dr Jacenik jest kierownikiem grantu Sonatina, uzyskał też finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów Etiuda i Preludium oraz stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest autorem 35 publikacji z listy filadelfijskiej, w 14 z nich jest pierwszym autorem.

Reklama
Reklama