Jak pomaga Europa
W odpowiedzi na kryzys strefy euro stworzono gąszcz nowych instytucji i mechanizmów mających ustabilizować wspólną walutę:

European Financial Stability Facility (EFSF) to instytucja z siedzibą w Luksemburgu, powołana w maju 2010 r. przez ministrów finansów 16 państw strefy euro. Jej zadaniem jest gromadzenie funduszy na pomoc dla krajów eurolandu dotkniętych trudnościami z obsługą długu publicznego. W tym celu może emitować obligacje gwarantowane przez państwa eurolandu do kwoty 440 mld euro. Pierwszym krajem, który skorzysta z EFSF, będzie Irlandia.

European Financial Stability Mechanism (EFSM) to program pożyczkowy Komisji Europejskiej dla krajów strefy euro, wzorowany na wcześniejszych programach dla Łotwy i Węgier. Uzupełnia on EFSF kwotą 60 mld euro i jest finansowany z obligacji Komisji Europejskiej.

European Stability Mechanism (ESM) to stały mechanizm ratunkowy, który od 2013 r. zastąpi EFSF i EFSM. W odróżnieniu od obecnych programów, ESM zakłada, że w przypadku państw niewypłacalnych część kosztów pomocy poniosą prywatni wierzyciele. Inaczej mówiąc, warunkiem udzielenia pomocy będzie restrukturyzacja długu.

Securities Markets Programme (SMP) to program ratunkowy Europejskiego Banku Centralnego, w ramach którego EBC skupuje obligacje państw dotkniętych kryzysem, żeby złagodzić wzrost ich oprocentowania. Do końca 2010 r. EBC ulokował w nich 73,5 mld euro, przy czym ponad połowę stanowiły papiery Grecji, resztę Irlandii i Portugalii, co czyni EBC największym pojedynczym wierzycielem tych państw.

Czytaj także

Aktualności, komentarze

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną