Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Kluczowe kompetencje pracowników w przyszłości

Pracownik jutra, czyli kto?

Zwycięzcami na przyszłym rynku pracy będą ci Pracownicy, którzy nie ustaną w uczeniu się - zdobywaniu nowej wiedzy i poszerzaniu własnych horyzontów. Zwycięzcami na przyszłym rynku pracy będą ci Pracownicy, którzy nie ustaną w uczeniu się - zdobywaniu nowej wiedzy i poszerzaniu własnych horyzontów. ETTA / Materiały promocyjne
„Pracownicy jutra” to jeden z tematów podejmowanych przez ekspertów i praktyków zarządzania podczas XV Kongresu Kadry, który w dniach 23-25 kwietnia odbędzie się w Warszawie. Jakie kluczowe kompetencje będą cenne na rynku pracy i którzy pracownicy będą poszukiwani i zatrudniani w przyszłości?
materiały prasowe

MATERIAŁ PROMOCYJNY Z OKAZJI XV KONGRESU KADRY

***

Podstawową umiejętnością będzie nawiązywanie osobistych relacji. Atomizacja społeczeństwa jest faktem w zglobalizowanym i coraz częściej wirtualnym świecie. Nowe mobilne technologie stwarzają nieograniczone możliwości kontaktów między ludźmi. Nawiązywanie relacji „w realu” może stać się wyzwaniem dla Pracowników przyszłości, tak bardzo osadzonych już w portalach społecznościowych, komunikujących się z innymi poprzez SMSy, MMSy czy blogi. Czy to spowoduje, że spotkania z kontrahentami „twarzą w twarz” nie będą już odgrywały tak ważnej roli w procesie zakupu-sprzedaży?

Praca w różnorodnym zespole
Globalizacja dała nam szansę pracy z każdym, kto ma dostęp do internetu. Dlatego też ważne staje się dla Pracownika przyswojenie sobie kompetencji międzykulturowej. Postawa otwartości i akceptacji odmienności, chęć zrozumienia kontekstu kulturowego oraz dopasowanie technik komunikacji do wirtualnego, wielopokoleniowego czy też wielonarodowego zespołu, z którym będziemy pracować przez najbliższe kilka miesięcy, będzie kluczem do zbudowania relacji. Ważne stanie się także dla Pracownika budowanie dialogu z Pracownikami w różnym wieku. Umiejętność adaptacji do nowych obowiązków, nowego zespołu czy otoczenia będzie wymaganą umiejętnością od Pracowników, by efektywniej świadczyli swoją pracę. Kluczowe staje się dla nich zrozumienie ciągłego procesu zmiany, jego akceptacja i  szybkie wdrożenie nowości w życie zawodowe.

Szybkość uczenia się w praktyce
Zwycięzcami na przyszłym rynku pracy będą ci Pracownicy, którzy nie ustaną w uczeniu się - zdobywaniu nowej wiedzy i poszerzaniu własnych horyzontów. Co ciekawe, mówiąc o szybkim uczeniu się, mamy na myśli zdobywanie wiedzy w praktyce poprzez podejmowanie się nowych wyzwań, znacznie wykraczających poza dotychczasowe wąskie pole specjalizacji.

Pracownik błyskawicznie będzie musiał przyswoić sobie nowe umiejętności, zacząć je stosować, a w efekcie proponować lepsze rozwiązania. Już dziś wymaga się tego na wielu specjalistycznych stanowiskach szerokiej wiedzy.

Zarządzanie informacjami
Rozwój nowoczesnych i mobilnych systemów teleinformatycznych to już fakt. Nowe technologie wprowadzane do naszego życia zawodowego w formie produktów typu smartfon czy tablet z funkcją łączenia się o każdej porze do internetu dają nam nieograniczone możliwości dostępu do wielu informacji przez 24 godziny na dobę.  W pracy czy w domu ciągle jesteśmy „on-line”, atakowani natłokiem informacji. Dlatego pożądaną kompetencją od Pracowników staje się zarządzanie informacją.

Pierwszym etapem będzie selekcjonowanie przez Pracownika źródeł informacji pod kątem ich wiarygodności i przydatności. Drugim – analizowanie wybranych danych, na bazie których zaproponuje w kolejnym etapie praktyczne rozwiązania dla swojej organizacji. Istotna będzie także umiejętność zaprezentowania ich swojemu przełożonemu.

Organizacja własnej pracy
Poczucie chaosu spowodowane ciągłymi zmianami, czy to w miejscu pracy czy na arenie gospodarczo-politycznej, będzie wymagało od Pracowników świetnej organizacji własnej pracy. Ta umiejętność, wymieniana w ogłoszeniach rekrutacyjnych i badana podczas prowadzonych assessment center, będzie zyskiwała na znaczeniu. Wkraczamy w erę dominacji pracy w systemie projektowym, skoncentrowanej na wynikach na określony termin. Praca projektowa nie wymaga od Pracownika pracy w określonych godzinach, czasem nawet jego obecności w biurze. W dobie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych zadania można wykonywać z domu na drugim końcu świata.

Cenną umiejętnością stanie się samodyscyplina, odpowiedzialność za podjęte działania i  wysoka świadomość projektowego rytmu pracy. Dobra samoorganizacja pracy przejawiać się będzie także w zdolności modyfikowania celów, metod i form pracy do zmieniających się warunków.

Szacunek i budowanie zaufania
Są jednak kompetencje, które nigdy nie tracą na wartości, które bez względu na trendy gospodarcze czy społeczne zawsze będą pożądane i będą stanowić fundamenty dla rozwoju kolejnych kompetencji. Bez względu na czas i miejsce, rodzaj wykonywanej pracy to szacunek dla innych ludzi i budowanie zaufania  wpływają na komfort i efektywność naszej pracy. Dziś każdy Pracownik opowiada o otaczającej rzeczywistości ze swojego punktu widzenia. Ta wielość narracji sprawia, że tak ważne staje się szanowanie ludzi, ich opinii i postaw.

Etyka w biznesie powoli przestaje być tylko hasłem, lecz nabiera głębszego znaczenia. W dobie kryzysu ekonomicznego uważniej dobieramy swoich partnerów biznesowych, od których uzależniamy sukces naszej firmy. Pracownik, który nie szanuje innych osób, któremu nie zależy na budowaniu środowiska zaufania, skazuje swojego pracodawcę  na klęskę. Dzisiejsze media wykorzystując mobilne technologie, donoszą o wszelkich  potknięciach Pracowników. Raz oszukany klient, nigdy więcej nie zaufa. Raz obrażony i  poniżony klient, nigdy nie poleci naszej firmy innym potencjalnym klientom.

 

*

Aleksandra Buchla, ETTA Doradztwo i Treningi dla Biznesu - praktyk zarządzania z 13-letnim doświadczeniem specjalistycznym i kierowniczym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i wspierania działalności biznesowej. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów, procedur oraz narzędzi zarządzania ludźmi oraz optymalizacji procesów biznesowych. Realizuje projekty doradczo-szkoleniowe w zakresie zarządzania zmianą, różnic międzykulturowych, obsługi klienta, systemów motywacyjnych oraz zarządzania wiekiem w organizacji. Obecnie pracuje jako niezależny doradca w obszarze HR, trener biznesu i trener międzykulturowy. Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacyjnego Advisio. Koordynuje także Dolnośląski Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Wydania specjalne

Przybywa dzieci, które nie chcą żyć

O problemach psychicznych najmłodszych opowiada Lucyna Kicińska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Joanna Cieśla
09.02.2024
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną