Rynek

Nauka z biznesem

Nauka z biznesem

Sergey Khakimullin / PantherMedia
W ostatnich latach polska nauka zasilona została sporym zastrzykiem finansowym. Z funduszy europejskich sfinansowano nowe laboratoria, wyposażono wydziały uczelni technicznych. Na bezpośrednie wsparcie mogli też liczyć naukowcy, którzy chcieli wprowadzić na rynek komercyjny wyniki swoich prac badawczych.
Polityka

Dzięki inwestycjom z programu Infrastruktura i Środowisko – blisko 2,5 mld zł przeznaczonych zostało na dofinansowanie 50 projektów – przeobrażeniu uległa infrastruktura praktycznie wszystkich wyższych uczelni technicznych w kraju. Powstały nowoczesne sale wykładowe i laboratoria wraz z wyposażeniem w aparaturę wykorzystywaną w procesie dydaktycznym. Wprowadzono też rozwiązania umożliwiające organizację kształcenia zdalnego, tworzenia warunków dla budowy tzw. campusów wirtualnych oraz wdrożeń informatycznych w zakresie zarządzania uczelnią. Studentom zaproponowano specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w procesie uczenia się. Tego typu inwestycje mają tworzyć podstawy do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Jednak oprócz nowej infrastruktury potrzebne były też działania modyfikujące sposób myślenia o nauce w naszym kraju. W ramach programu Kapitał Ludzki realizowane są projekty, których celem jest uświadomienie naukowcom, że ich praca badawcza powinna być ukierunkowana na potrzeby gospodarki. Podejmowane są działania pobudzające dialog między światem nauki i biznesu. Młodym naukowcom umożliwiono na przykład odbywanie staży w przedsiębiorstwach. Ma to pomóc im zrozumieć potrzeby i mechanizmy ekonomiczne, które ostatecznie decydują o współpracy przedsiębiorstw z sektorem zajmującym się Badaniami i Rozwojem.

Dla tworzącego się potencjału naukowego w firmach wsparciem okazały się dotacje dostępne w programie Innowacyjna Gospodarka. Finansowanie udzielane było zarówno na prowadzenie prac badawczych w obszarach istotnych z gospodarczego punktu widzenia, ale również na rozwój stałej współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorcami oraz wdrażanie i komercjalizowanie wyników prac naukowych. Firmy mogły też liczyć na dofinansowanie w przypadku tworzenia własnych działów B+R.

Równolegle realizowane są inicjatywy wspierające przedsiębiorczość wśród samych naukowców. Uczy się ich zarządzania badaniami naukowymi, ale również podstaw marketingu, tak potrzebnych w procesie komercjalizacji wyników prac badawczych. Ważnym elementem są także projekty związane z promowaniem ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz ich roli w transferze technologii.

W kolejnej perspektywie finansowej (w latach 2014–20) jeszcze większy nacisk zostanie położony na pobudzanie współpracy nauki z biznesem oraz efektywne wykorzystanie potencjału inwestycji infrastrukturalnych, jakie zrealizowano w ostatnich latach.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

A gdyby internet przestał działać...

Z internetu korzysta już prawie połowa ludzkości. Co by się stało, gdyby pewnego dnia przestał działać?

Edwin Bendyk, Piotr Rutkowski
16.04.2019
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną