Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Inwestuj tematycznie

materiały prasowe
Interesujesz się luksusowymi markami albo nowymi technologiami? Sądzisz, że przyszłość należy do spółek budowlanych lub surowcowych? Teraz możesz inwestować w tę branżę, której perspektywy uważasz za najlepsze. Umożliwiają to fundusze sektorowe. Ważne, żeby były pod „parasolem”.
materiały prasowe
materiały prasowe

Zapytani o różne typy funduszy inwestycyjnych, zazwyczaj podzielimy je na te lokujące środki w akcje, obligacje czy lokaty. Popularne są również fundusze mieszane, które dzielą zgromadzony kapitał między różne rodzaje inwestycji. Wśród funduszy akcji wielu inwestorów wymieni te skupiające się na dużych spółkach i inne, wybierające do portfela papiery małych i średnich przedsiębiorstw. Wciąż mało znane w Polsce są natomiast fundusze sektorowe, zdecydowanie popularniejsze na większych i bardziej dojrzałych rynkach od naszego.

Zarządzający takimi funduszami wybierają jeden wiodący temat. Nie skupiają się ani na konkretnej giełdzie, ani na spółkach ustalonej wielkości. Zamiast tego inwestują powierzone im przez klientów pieniądze w wybraną branżę albo w firmy spełniające określone wymagania. Dobrą ilustracją funduszy sektorowych mogą być produkty oferowane na naszym rynku przez PKO TFI.

Tematyczna czwórka

To znane towarzystwo zarządza w tej chwili czterema takimi subfunduszami. Jeden z nich o nazwie PKO Dóbr Luksusowych Globalny zajmuje się inwestowaniem w akcje spółek znanych ze sprzedaży właśnie produktów uznanych za luksusowe. Ponadto w portfelu tego subfunduszu znajdują się też wybrane z całego świata firmy o mocnej, dużo wartej marce. Na podobnych zasadach działa drugi fundusz tematyczny o nazwie PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny. On również wybiera uznane przedsiębiorstwa z całego świata, wyróżniające się przede wszystkim nowoczesnymi, innowacyjnymi produktami. Charakterystyczną jego cechą jest zwrócenie uwagi na spółki technologiczne, mające przed sobą bardzo dobre perspektywy.

Oba te subfundusze tematyczne to rozwiązanie przede wszystkim dla inwestorów, którzy mają zaufanie do znanych, globalnych korporacji. Takie uznane marki radzą sobie bardzo dobrze bez względu na zawirowania gospodarcze w różnych częściach globu, bo sprzedają swoje produkty na całym świecie. Nawet jeśli niektóre kraje przeżywają kryzys, liczba klientów rośnie wszędzie tam, gdzie gospodarka rozwija się szybko, na przykład na rynkach wchodzących jak Chiny, Indie czy Brazylia. Subfundusze PKO Dóbr Luksusowych Globalny oraz PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny inwestują przede wszystkim w spółki notowane na największych giełdach świata - europejskich i amerykańskich. To rynki należące do najbardziej stabilnych, więc takie fundusze są mniej zagrożone finansowymi zawirowaniami. Poza tym zarówno rynek dóbr luksusowych, jak i technologii rosną na całym świecie i są uważane za znakomitą lokatę kapitału na przyszłość.

Dwa pozostałe fundusze sektorowe, czyli tematyczne, oferowane przez to samo Towarzystwo mają nieco inny charakter. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny inwestuje przede wszystkim w uznane spółki zajmujące się realizacją dużych projektów na całym świecie oraz w producentów materiałów budowlanych. Nawet jeśli w Polsce ten rynek okazał się w ostatnich latach dość niestabilny, w wielu częściach świata branża budowlana cieszy się z ogromnej liczby zleceń. Rodzinę funduszy sektorowych w PKO TFI dopełnia PKO Surowców Globalny, który z kolei skupia się na firmach zaangażowanych w eksploatację różnych surowców i ich przetwarzanie. W krótkim okresie na tym rynku dochodzi do różnych zawirowań, ale w dłuższej perspektywie widać doskonale, że popyt na surowce na świecie nieustannie rośnie, za sprawą przede wszystkim rynków wschodzących.

Parasol przed podatkiem

Aby poznać fundusze sektorowe, nie trzeba od razu inwestować w nie wszystkich środków. Przeciwnie, są one pomyślane przede wszystkim jako uzupełnienie oferty TFI. Najlepiej najpierw wybrać jeden fundusz parasolowy, np. PKO Parasolowy - fio, a potem w jego ramach przesuwać pieniądze pomiędzy poszczególnymi subfunduszami. PKO Parasolowy – fio ma w swojej ofercie aż dziesięć takich subfunduszy. Cztery z nich to opisane fundusze sektorowe, czyli tematyczne, a pozostałe sześć ma bardziej ogólny charakter. Znajdują się wśród nich zarówno subfundusze akcji, jak i obligacji czy rynku pieniężnego. Niektóre z nich mają bardzo bezpieczny charakter, chociaż możliwości zysku też są ograniczone. Inne pozwalają inwestować nieco bardziej odważnie.

Konstrukcja funduszu parasolowego chroni nasze pieniądze przede wszystkim przed płaceniem podatku od zysków kapitałowych za każdym razem, gdy zarobimy na jednym z subfunduszy. Jeśli sprzedajemy jednostki subfunduszu, a równocześnie te same środki inwestujemy w inny subfundusz, znajdujący się pod tym samym parasolem, podatku tego nie zapłacimy. Zostanie on pobrany dopiero, gdy w ogóle wycofamy pieniądze z funduszu parasolowego, oczywiście pod warunkiem, że nasza inwestycja zakończyła się zyskiem.

Takie udogodnienie jest bardzo pomocne szczególnie dla osób, które chcą na dłużej związać się z rynkiem funduszy inwestycyjnych. Podatkowe ułatwienia zachęcają również do wypróbowania właśnie subfunduszy o charakterze sektorowym. Przesuwanie pieniędzy w ramach subfunduszy pod jednym parasolem jest bardzo łatwe, zwłaszcza gdy mamy dostęp do internetowych serwisów transakcyjnych. Pozwala również podzielić swoje środki pomiędzy bardziej ryzykownymi i bezpiecznymi subfunduszami.

Poza tym w ten sposób możemy szybko reagować na zmieniającą się koniunkturę. Jeśli uznamy, że jeden z subfunduszy inwestujących w akcje jest w danej chwili zbyt ryzykowny, możemy szybko przenieść środki do bezpieczniejszych subfunduszy obligacji czy rynku pieniężnego. Analogicznie, łatwo jest wrócić do subfunduszy akcyjnych, gdy uznamy, że sytuacja na giełdach się poprawia i nadchodzi okres wzrostów.

Fundusze sektorowe warto wypróbować choćby dlatego, że patrzą one na gospodarkę w sposób globalny. Nie są ściśle związane z żadną konkretną giełdą czy krajem. Wychodzą poza ciekawy, ale wciąż stosunkowo skromny w inwestycyjne tematy i podatny na wahania koniunktury nasz polski rynek. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko i uniezależnić się od kłopotów konkretnego państwa labo regionu. Poza tym każdy z inwestorów ma branże, którym szczególnie ufa i które uważnie śledzi. Zainwestowanie w wybrany fundusz tematyczny może odzwierciedlać nasze własne prognozy i oczekiwania. Jeśli czujemy się ekspertami w konkretnej dziedzinie, mamy teraz szansę znaleźć fundusz idealnie dopasowany do naszych zainteresowań.

***

PKO parasolowy

Subfundusze sektorowe:

1.PKO Dóbr luksusowych Globalny

2.PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny

3.PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

4.PKO Surowców Globalny

Pozostałe Subfundusze:

1.PKO Skarbowy Plus

2.PKO Papierów Dłużnych Plus

3.PKO Stabilnego Wzrostu Plus

4.PKO Zrównoważony Plus

5.PKO Akcji Plus

6.PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus

 

W następnym numerze POLITYKI (27 grudnia):
Przedstawimy bliżej jeden z subfunduszy sektorowych w rodzinie PKO TFI - PKO Dóbr Luksusowych Globalny. Napiszemy, jaka jest jego strategia inwestowania i dlaczego może się okazać dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy marzą o odrobinie luksusu.

 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Fundusz inwestycyjne wymienione w materiale nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszy znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID Funduszy. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl.

 

 

Polityka 51-52.2013 (2938) z dnia 17.12.2013; Akcja partnerska; s. 62
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Kultura

Musicale na fali. Taki mało rozśpiewany z nas naród, a nie ma spektaklu bez piosenki

Nie należymy do narodów rozśpiewanych, ale w teatrze trudno dziś znaleźć spektakl bez choćby jednej piosenki. Przybywa też dobrych rodzimych musicali.

Aneta Kyzioł
18.05.2024
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną