Rabaty na prenumeratę cyfrową Polityki

40% lub 50%

Subskrybuj
Rynek

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić?

Z kim chcesz wziąć kredyt?

Jeśli sam, to potrzebne są następujące dokumenty:

*
dowód osobisty
* książeczka wojskowa (jeżeli jesteś mężczyzną i nie s­­kończyłeś 28 lat)
* wyciągi z kont osobistych za ostatnie 3 miesiące
* wyciągi z rachunku kart kredytowych (o ile masz)
* dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, orzeczenieo separacji, rozwodzie (jeżeli dotyczy)

Jeśli ze współmałżonkiem, partnerem, rodzicem itd. to potrzene będą:

*
dowody osobiste obojga
* książeczka wojskowa (dla mężczyzny poniżej 28 lat)
* wyciągi z kont osobistych za ostatnie 3 miesiące
* wyciągi z rachunku kart kredytowych
* dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, orzeczenie o separacji, rozwodzie (jeżeli dotyczy choć jednego z was)


Jakie jest źródło Twoich/Waszych dochodów?

Jeśli umowa o pracę to potrzebne będą:
*
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych zarobków

Jeśli omowa o dzieło/zlecenie to wymagane są:

*
kopie umowy o dzieło/zlecenie
* wystawione rachunki z ostatnich 12/6 miesięcy lub zaświadczenie pracodawcy o ich wystawieniu
* deklaracje podatkowe PIT, co najmniej za rok ubiegły
 

Jesteś właścicielem firmy, prowadzisz pełną księgowość, w tej sytuacji potrzebne będzie:

* zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
* decyzja o nadaniu numerów NIP i REGON
* zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
* zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami ZUS
* PIT roczny za rok ubiegły z potwierdzeniem złożenia w US lub zaświadczenie o uzyskanych dochodach
* PIT 5/ PIT 5L za ostatni rozliczony miesiąc z potwierdzeniem złożenia w US lub zaświadczenie o uzyskanych dochodach
* jeżeli korzystasz z możliwości uproszczonej formy wpłaty zaliczek na poczet podatku dochodowego, zawiadomienie informujące US o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek oraz dowody wpłat za rozliczone miesiące bieżącego roku


Na co kredyt?

Jeśli kupujesz mieszkanie od dewelopera lub z drugiej ręki to potrzebny będzie:

*
odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
* dokument potwierdzający podstawę nabycia nieruchomości przez obecnego właściciela (o ile dotyczy)
* przydział lokalu na rzecz zbywcy lub akt notarialny potwierdzający nabycie prawa przez zbywcę w przypadku zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/domu w spółdzielni mieszkaniowej
* umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości/oświadczenie zbywcy
o chęci sprzedaży/warunki wykupu  lub przekształcenia prawa (w przypadku nabywania nieruchomości od spółdzielni)
* kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie  do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli kupujesz od dewelopera (ma obowiązek je wydać)

Jeśli kupujesz działkę budowlaną lub ziemię rolną to potrzebny będzie:

*
odpis z księgi wieczystej nieruchomości, potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
* dokument potwierdzający podstawę nabycia nieruchomości przez obecnego właściciela
* zaświadczenie z urzędu gminy, gdy z treści odpisu z księgi wieczystej wynika przeznaczenie inne niż na cele budowlane
* wypis i wyrys z rejestru gruntów
* umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości/oświadczenie zbywcy o chęci sprzedaży
* kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej,  jeżeli zbywcą jest przedsiębiorca lub  osoba prawna

Jeśli chcesz wybudować dom, to potrzebny będzie:


*
odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
* dokument potwierdzający podstawę nabycia nieruchomości przez obecnego właściciela
* wypis i wyrys z rejestru gruntów
* dziennik budowy
* projekt architektoniczno-budowlany
* pozwolenie na budowę – decyzja ostateczna
* zestawienie planowanych prac remontowych/budowlanych/modernizacyjnych oraz przewidywanych kosztów
Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Ludzie i style

Polityka przy stole. Symulator kampanii wyborczej i inne planszówki

Kogo znane na co dzień z ekranów i gazet polityczne spory nadal bardziej ekscytują, niż męczą, może sprawdzić swoich sił w ich wersji pudełkowej. Uwaga – wciągają jak prawdziwe.

Michał Klimko
25.11.2021
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną