„Polityka”. Pilnujemy władzy, służymy czytelnikom.

Prenumerata roczna taniej o 20%

OK, pokaż ofertę
Rynek

Rozpoczynamy XI edycję Listków CSR POLITYKI [ankieta]

Już po raz 11. rozdamy Listki CSR POLITYKI. Już po raz 11. rozdamy Listki CSR POLITYKI. Polityka
Zapraszamy do wzięcia udziału w XI edycji zestawienia Listków CSR POLITYKI. W tym roku przyznamy nie tylko złote, srebrne i białe wyróżnienia, ale także zielone - dla tych firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat jest kluczowym elementem działań

XI edycja zestawienia Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI przed nami. Aby wziąć udział w zestawieniu, firmy muszą wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000. Ankieta oraz kategorie wyróżnień dostępne są na stronie www.polityka.pl/csr.

W tym roku będziemy nie tylko oceniać działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2021 r., ale dokonamy też oceny działań w obszarze ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, ESG). Ze względu na obecną sytuację na rynku i zaangażowanie firm oraz organizacji na rzecz Ukrainy tygodnik „Polityka” razem z firmą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu chcą także ocenić potencjał zaangażowania firm na rzecz Ukrainy oraz wskazać główne bariery związane z tymi działaniami i pomocą.

Pytania dotyczące wsparcia dla Ukrainy i uchodźców są jednym z dwóch obszarów realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s). Drugim są kwestie odpowiedzialnej konsumpcji: pkt 12 SDG oraz klimatu pkt 13 SDG.

Aby spotęgować znaczenie tych Celów Zrównoważonego Rozwoju, po raz pierwszy w tym roku wprowadzamy nową kategorię wyróżnienia. To Zielony Listek CSR POLITYKI – dla firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych zmian są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z dostawcami, partnerami biznesowymi, pracownikami i klientami.

Na wypełnione online ankiety czekamy do 8 kwietnia 2022 r. Analiza ich wyników zostanie opublikowana w tygodniku „Polityka” 1 czerwca 2022 r.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wypełnij »ankietę.

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen Listków CSR POLITYKI

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania czynnikami ESG jest całościowy system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej niezależnej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie

Zielony Listek CSR POLITYKI – otrzymają te firmy, które podejmują strategiczne decyzje, stawiają konkretne i mierzalne cele w oparciu o analizy, fakty i liczby, a także odwołują się do dostępnej wiedzy naukowej, gospodarczej i technologicznej. A przy tym w wiarygodny sposób mierzą swój ślad węglowy w oparciu o uznaną metodykę GHG Protocol i poddają go zewnętrznej weryfikacji, jak również opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki, międzynarodowe standardy np. poprzez certyfikację Science Based Targets Initiative (SBTi) lub weryfikację zewnętrzną. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania ESG jest całościowy system zarządzania kwestiami klimatycznymi z przejrzystym udziałem członków zarządu i rady nadzorczej. A o ryzykach i szansach klimatycznych oraz efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach TCFD (Task Force for Climate Disclosure) ujawnianych w ramach sprawozdań z działalności zarządu, raportów pozafinansowych lub zintegrowanych, które podlegają zewnętrznej, niezależnej weryfikacji.

Ewentualne pytania można przesyłać na adres mailowy: csr@polityka.pl

Reklama

Czytaj także

Klasyki Polityki

Jak w Warszawie ustanawiano seksualny rekord Polski

Pierwszy seksualny rekord świata został ustanowiony w Stanach Zjednoczonych. Inny padł nad Wisłą.

Wojciech Markiewicz
14.08.2018
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną